Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering

7.5 hp

Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp

HT 2023, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teoretiska och praktiska förklaringsmodeller gällande konflikters förebyggande, uppkomst, utveckling och hantering. I fråga om konflikthantering ligger tonvikten på det metodiska förhållningssättet, med fokus på konflikthanteringsstrategier, ickevåldskommunikation samt medling.

En unik examen