Att leda lärprocesser

15 hp

Att leda lärprocesser, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Att leda lärprocesser, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till Dig som är intresserad av ledarskapet och lärprocessens dynamik och vad det kan innebära att leda en lärprocess, oavsett yrkesområde. I kursen behandlas synen på kunskap och lärande ur olika pedagogiska perspektiv. Kursen syftar till att skapa både en överblick och en insikt i olika aspekter av att leda lärprocesser. Det vi läser i teorin arbetar vi även med praktiskt genom att prova på olika arbets- och undervisningsformer och genom att koppla an litteraturens innehåll till våra egna arbetskontexter. Kursen ges på halvfart och är upplagd kring fem heldagsträffar utspridda under terminen, samt arbete med övningar genom vår digitala lärplatform Lisam mellan träffarna. Dynamiska arbetsformer såsom grupparbeten och rollspel, samt diskussioner utifrån deltagarnas egna arbetskontexter kopplat till de teorier som behandlas i kurslitteraturen kommer att prägla kursens innehåll och form. Kursupplägget förutsätter aktivt deltagande av alla kursdeltagare på träffarna, samt litteraturläsning och arbete med övningar inför kursträffarna.

Observera att vi har distansupprop på kursen, där du förväntas kort presentera dig själv och varför du går kursen på vår digitala lärplattform Lisam vid kursstart, för att behålla din plats på kursen.

En unik examen