Globala frågor i skolan, 7.5 hp

Globala frågor i skolan, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Ni läser om olika aspekter av globalisering, i såväl ett lokalt, regionalt som ett globalt perspektiv. I fokus är det samhällsvetenskapliga perspektivet. Centralt är också hur lärande om och i världen kan gestaltas i undervisning och hur läraren kan skapa ett förhållningssätt till globala frågor. Detta i relation till grund- och gymnasieskolans styrdokument, de globala målen samt relevant pedagogisk och didaktisk teoribildning. Bedömning om elevers lärande om globala frågor behandlas också.

En unik examenVisa/dölj innehåll