Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursen är förberedande för uppsatsskrivande på avancerad nivå. I kursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även uppsatser med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska perspektiv. Vidare behandlas vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet. De studerande ägnar sig även åt insamling och analys av olika typer av data såväl som redovisning av forskningsresultat. Kursen ges delvis på distans och innehåller fem närvaroträffar på campus.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll