Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs

30 hp

Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka kan fungera som redskap för att beskriva, analysera och förstå folkbildning och vuxenutbildning. Kursen förbereder för såväl arbete med undersökningar och utvärderingar i den egna pedagogiska vardagen som för vidare forskarstudier.

Kursens mål är att deltagarna skall utveckla ett forskningsmetodiskt kunnande i relation till folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning. I kursen ingår 15 hp uppsats. I undervisningen integreras uppsatsarbetet med teoretisk fördjupning och behandling av forskningsmetodiska ansatser. 

Kursen ges som distanskurs med regelbundna träffar online samt 1 träff på campus Valla vid framläggning och opposition av uppsats. 

Studera på distans

En unik examen