Det funktionsvarierade klassrummet - NPF i skolan, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Den här kursen riktar sig till dig som är lärare, lärarstudent eller någon annan form av pedagog i pedagogisk verksamhet. I kursen kommer vi att utgå från det funktionsvarierade klassrum/verksamhet som lärare möter och tillsammans undersöka och fördjupa oss i hur vi kan möta det på bästa sätt.

Kursen behandlar aktuell forskning, teorier och perspektiv med fokus på neurodiversitet, funktionsvariation, lärmiljö, samverkan, individ, grupp och organisation. Vidare studeras elevers och lärares möjligheter och hinder i relation till funktionsvariation. Fokus i kursen ligger på hur det är möjligt att få kunskap om, förståelse för och synliggöra strategier för lärare att hantera ett funktionsvarierat klassrum och den funktionsvarierade grupp elever som pedagogisk verksamhet möter.

I kursen ingår 3–4 fysiska träffar med föreläsning och seminarier (på campus Valla Linköping, onsdagskvällar kl. 17-21) samt däremellan i digitala träffar i mindre arbetsgrupper. En del av kurslitteraturen kommer att vara på engelska som läses och bearbetas tillsammans. I kursens examination finns stora möjligheter att fördjupa sig praktiskt och/eller teoretiskt efter intresse och verksamhet.

Vill du veta mer om kursen kan du höra av dig till kursansvarig. 

En unik examen