Körsång 1, 7.5 hp

HT 2024, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Inställd

Körsång 1, 7.5 hp

HT 2024, Tredjedelsfart, Linköping

Inställd

Kursen är en fortbildning för körsångare som vill förbättra sina teoretiska baskunskaper inom ämnet körsång. Den förutsätter tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i allmän musiklära och kräver aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helgtid och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. Kursen omfattar grundläggande sångteknik och röstvård, musikteori, intonation, språkuttal m m. Observera att kursen går att söka både som campusförlagd kurs och som distanskurs utan fysiska träffar. Kurserna  Körsång 1, 2 och 3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning. 

En unik examen