Kurser och stipendier

Kurser i orkesterspel och körsång


Musik vid Linköpings universitet ger fristående kurser i orkesterspel och körsång varje läsår. För dig som spelar instrument som ingår i en symfoniorkester och vill utvecklas som orkestermusiker finns kursen "Orkesterspel, grundkurs, 30 hp" som ges varje termin.

För körsångare ges tre olika kurser på 7,5 hp varje läsår. Körsång 1 går på hösten och Körsång 2 och 3 på våren. Kurserna är inte progressiva utan är helt fristående och går att läsa i valfri ordning.

 

Anmälan

Du anmäler dig till kurserna Körsång 1 och 2 via webbplatsen www.antagning.se.

Anmälan till kurserna "Körsång 3" och "Orkesterspel, grundkurs, 30 hp" sker direkt till Musik vid LiU.

Gå till anmälan för Körsång 3, 7.5 hp

Gå till anmälan för Orkesterspel, grundkurs, 30 hp

Fristående kurser

Stipendier

Hans Lundgren
Hans Lundgren, dirigent

Hans Lundgrens stipendiefond

Hans Lundgren har tagit initiativ till en stipendiefond för främjande av musiklivet vid Linköpings universitet. Hans Lundgrens stipendiefond ska, genom att dela ut bidrag till
föreningar eller enskilda arrangörer, stödja det offentliga akademiska musiklivet vid LiU.

För information och ansökan se:

Hans Lundgren Stipendiefond (pdf)

Linköpings Studentsångare