Barn och ungdomar som utmanar skolan

15 hp

Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp

HT 2023, Kvartsfart, Linköping

Kursen syftar till att behandla och problematisera begreppet en skola för alla med särskilt fokus på barn och ungdomar som utmanar skolan. Grupper och individers villkor i samhället behandlas med hjälp av fält- och litteraturstudier. Den studerande ges möjlighet att utveckla strategier för att möta barn och unga som utmanar skolan.  I kursen ges möjligheter att fördjupa sig inom området via diskussioner digitalt och vid campusträffar, fält- och litteraturuppgifter, samt en fördjupande examinationsuppgift. Kursen ges delvis på distans och innehåller 4 närvaroträffar på campus.

Läsa på distans

En unik examen