Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen syftar till att behandla och problematisera begreppet en skola för alla med särskilt fokus på barn och ungdomar som utmanar skolan. Grupper och individers villkor i samhället behandlas med hjälp av fält- och litteraturstudier. Den studerande ges möjlighet att utveckla strategier för att möta barn och unga som utmanar skolan.  I kursen ges möjligheter att fördjupa sig inom området via diskussioner digitalt och vid campusträffar, fält- och litteraturuppgifter, samt en fördjupande examinationsuppgift. Kursen ges delvis på distans och innehåller 4 närvaroträffar på campus.

Läsa på distans

En unik examen