Teknik för lärare i årskurs 7-9: Tekniska system, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teknik för lärare i årskurs 7-9: Tekniska system, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar tekniska system av olika komplexitet; deras funktion, organisation och avgränsning. I kursen behandlas exempelvis samband mellan struktur och mekanism, mellan system och komponent liksom beroenden mellan olika nivåer, kontroll och styrning samt standarder. Stora sociotekniska system behandlas med avseende på hur dessa vuxit fram i samspel med det omgivande samhället och de föränderliga aktörsnätverk som verkar där. Behov, drivkrafter och villkor för teknikutveckling berörs tillsammans med frågor om teknikdeterminism, etik, genus, demokrati, risker och internationella variationer. Läromedel, som innefattar allt från läroböcker till konstruktionsmaterial och digitala verktyg, behandlas exempelvis ur dessa perspektiv. Kursen behandlar även modeller och konstruktionsövningar som redskap för lärande inom tekniska system.

En unik examen