:

Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 15 hp

Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 15 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen tar sin utgångspunkt i läroplansteoretiska och didaktiska teorier, modeller och begrepp, med en särskild inriktning mot ämnesdidaktik. Centralt i kursen är hur didaktiska och ämnesdidaktiska teorier, modeller och begrepp kan användas för att (a) planera och lägga upp undervisning och (b) studera och analysera undervisning. Vidare behandlas olika modeller för kollegial skolutveckling, med ett särskilt fokus på Lesson Study och Learning study. I kursen belyses och problematiseras läroplaner och kursplaner utifrån ett eget valt ämne. Genomgående relateras kurslitteraturen till egna erfarenheter från undervisningspraktiken. Kursen ges delvis på distans och innehåller 4 närvaroträffar på campus.

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll