:

Filosofi för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1–90) Ingår i Lärarlyftet, 90 hp

Filosofi för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1–90) Ingår i Lärarlyftet, 90 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör. Lärarlyftskursens grundläggande block ges över fyra terminer och utgörs av följande delkurser om vardera 6 hp. Den introducerande delkursen följer de filosofiska frågorna genom historien. En delkurs behandlar logik, grundläggande begrepp och filosofiska metoder; den tredje delkursen tar upp filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk. Den fjärde delkursen behandlar etik och olika värde- och värderingsfrågor. Efter det följer en delkurs som behandlar metafysik, samt hur olika teoretiker har sett på filosofins roll i förhållande till vetenskap, en delkurs är en fortsättning på den filosofihistoria som lästes under den första terminen, med fokus på 1900-talets filosofi, där man läser en del klassiska texter från de senaste 120 årens filosofi. Därefter följer en delkurs som behandlar centrala begrepp inom den politiska filosofin och samhällsfilosofin, som t.ex. rättvisa, jämlikhet och rättigheter. Därefter följer ett individuellt arbete, där studenten själv väljer inriktning i samarbete med en handledare. Parallellt med dessa delkurser läses en serie mindre delkurser i ämnesinriktad didaktik.

 

Efter dessa grundläggande delkurser väljer studenten inriktning mot antingen den teoretiska filosofin, eller den praktiska filosofin. Dessa delkurser som löper över två terminer innehåller fördjupningskurser och avslutas med ett självständigt arbete på kandidatnivå, som examensarbete.

En unik examen Visa/dölj innehåll