:

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Denna kurs är för de som vill ha en utökad behörighet i svenska som andraspråk i åk 7-9.

Kursen består av sex delar. Den första tar upp svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv. Den andra delen behandlar andraspråksutveckling och språkbehärskning, den tredje läs och skrivutveckling på ett andra språk och den fjärde den flerspråkiga undervisningssituationen. Den femte behandhlar skolans genrer och andra texttyper och i den sjätte och sista delen flerspråkighet.

Validering erbjuds i enlighet med Skolverkets definition d.v.s. kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i denna kurs.

En unik examen Visa/dölj innehåll