Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs F-3. I kursen behandlas barns fortsatta läs- och skrivlärande. Centralt i detta arbete är elevers förståelse för vad som utmärker olika typer av texter och hur läsande och skrivande kan användas för olika syften, exempelvis för att tänka, kommunicera och lära. Med utgångspunkt i olika stödstrukturer planerar och motiverar de studerande undervisningsmoment med fokus på olika sätt att läsa och skriva. Modeller och läromedel för läs- och skrivundervisning för barn i årskurs F-3 granskas. Dessutom ingår att kartlägga och bedöma barns läsande och skrivande. 

En unik examenVisa/dölj innehåll