Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs F-3. I kursen behandlas barns fortsatta läs- och skrivlärande. Centralt i detta arbete är elevers förståelse för vad som utmärker olika typer av texter och hur läsande och skrivande kan användas för olika syften, exempelvis för att tänka, kommunicera och lära. Med utgångspunkt i olika stödstrukturer planerar och motiverar de studerande undervisningsmoment med fokus på olika sätt att läsa och skriva. Modeller och läromedel för läs- och skrivundervisning för barn i årskurs F-3 granskas. Dessutom ingår att kartlägga och bedöma barns läsande och skrivande. 

Kursen ges på halvfart distans och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier.

Mer information om kursen

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot F-3. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barnlitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren.

En unik examen