Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen vänder sig till dig som vill bli verksam inom skolan eller till dig som är lärare i år 4-6. Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot år 4-6. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren.

I kursen behandlas barns fortsatta läs- och skrivlärande. Centralt i detta arbete är elevers förståelse för vad som utmärker olika typer av texter och hur läsande och skrivande kan användas för olika syften, exempelvis för att tänka, kommunicera och lära. Med utgångspunkt i olika stödstrukturer planerar och motiverar de studerande undervisningsmoment med fokus på olika sätt att läsa och skriva. Modeller och läromedel för läs- och skrivundervisning för barn i årskurs 4-6 granskas. Dessutom ingår att kartlägga, bedöma och betygsätta barns läsande och skrivande.

En unik examen