Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7.5 hp

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs F-3. I kursen behandlas barnlitteratur och litteraturdidaktik ur olika perspektiv. I kursen ingår studier av barnlitteraturens historiska utveckling och dess moderna former. Skönlitterära texter i olika genrer, inklusive multimodala texter, analyseras. Några litteraturdidaktiska teorier bearbetas, med särskilt fokus på förståelse av skönlitterära texter för barn. Praktisk omsättning av de teoretiska och analytiska aspekterna på litteratur med fokus på undervisning i F-3 diskuteras. Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att stödja läs- och skrivutvecklingen.

En unik examen
Visa/dölj innehåll