Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs F-3. I kursen behandlas barnlitteratur och litteraturdidaktik ur olika perspektiv. I kursen ingår studier av barnlitteraturens historiska utveckling och dess moderna former. Skönlitterära texter i olika genrer, inklusive multimodala texter, analyseras. Några litteraturdidaktiska teorier bearbetas, med särskilt fokus på förståelse av skönlitterära texter för barn. Praktisk omsättning av de teoretiska och analytiska aspekterna på litteratur med fokus på undervisning i F-3 diskuteras. Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att stödja läs- och skrivutvecklingen.

Kursen ges på halvfart distans och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier.

Mer information om kursen

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot F-3. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barnlitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren.

Utbildningen organiseras i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och gruppuppgifter.

En unik examen