Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen vänder sig till dig som vill bli verksam inom skolan eller till dig som är lärare i år 4-6. Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot år 4-6. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren. 

I kursen behandlas barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik ur olika perspektiv. I kursen ingår studier av barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och dess moderna former. Skönlitterära texter i olika genrer, inklusive multimodala texter, analyseras. Några litteraturdidaktiska teorier bearbetas, med särskilt fokus på förståelse, tolkning och kritisk granskning. Praktisk omsättning av de teoretiska och analytiska aspekterna på litteratur med fokus på undervisning i år 4-6 diskuteras. Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att stödja läs- och skrivutvecklingen.

En unik examen