Historia årskurs 4-6, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs 4-6.

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Samhällsorienterade ämnen mot åk 4-6 (SO) 30 hp. Kurserna Religion åk 4-6 7.5 hp och Historia åk 4-6 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Samhällskunskap åk 4-6 7.5 hp och Geografi åk 4-6 7.5 hp ges på våren. Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för 4-6 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Kursen ges på distans och organiseras i form av nätbaserade träffar.

En unik examen