Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

I kursen belyses modersmålsundervisningens och studiehandledningens syfte och roll i det svenska utbildningssystemet, historiskt och idag. Styrdokument och bestämmelser som reglerar modersmålsundervisningen i både de nationella minoritetsspråken och övriga språk behandlas. Skolämnet modersmål och studiehandledningens möjligheter och utmaningar i relation till ämnets villkor i den svenska skolan diskuteras. Vidare belyses modersmålsundervisning och studiehandledningen som komplexa och varierade sociala, språkdidaktiska och pedagogiska praktiker. Kursen behandlar forskning om modersmålsundervisning och studiehandledning i Sverige och andra, internationella, flerspråkiga undervisningskontexter.

Kursen ingår i ett kurspaket med fyra kurser á 7,5 hp. Kurserna 9FVG26, Språkdidaktik för modersmålslärare och 9FVG27, Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan ges på höstterminen. 9FVG30, Flerspråkighet - lärande och utveckling och 9FVG31, Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning ges på vårterminen. Kurserna kan läsas oberoende av varandra. Kurserna är helt på distans och ges på halvfart. I kurserna ingår föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner och individuella uppgifter. Kurserna kan användas för behörighet att undervisa i modersmål tillsammans med en lärarexamen och dokumenterade goda språkkunskaper.

En unik examen