Flerspråkighet - lärande och utveckling

7.5 hp

Flerspråkighet - lärande och utveckling, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen handlar om flerspråkighet där teorier om inlärning och utveckling av modersmål samt ett andraspråk presenteras och diskuteras. Språklig variation och elevers olika bakgrund diskuteras utifrån ett didaktiskt perspektiv i modersmålsundervisningen. Betydelsen av kunskaper i modersmålet för utveckling av ett andraspråk behandlas utifrån aktuell forskning. Didaktiska metoder i modersmålsundervisningen som gynnar elevers språkutveckling presenteras och diskuteras.

Kursen ingår i ett kurspaket med fyra kurser á 7,5 hp. Kurserna 9FVG26, Språkdidaktik för modersmålslärare och 9FVG27, Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan ges på höstterminen. 9FVG30, Flerspråkighet - lärande och utveckling och 9FVG31, Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning ges på vårterminen. Kurserna kan läsas oberoende av varandra. Kurserna är helt på distans och ges på halvfart. I kurserna ingår föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner och individuella uppgifter. Kurserna kan användas för behörighet att undervisa i modersmål tillsammans med en lärarexamen och dokumenterade goda språkkunskaper.

En unik examen