Flerspråkighet - lärande och utveckling, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Flerspråkighet - lärande och utveckling, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen handlar om flerspråkighet där teorier om inlärning och utveckling av såväl modersmålet som ett andraspråk presenteras. Hur elevers språkliga variation och olika bakgrund kan påverka modersmålsundervisningen diskuteras med ett särskilt fokus på modersmålsdidaktik och undervisningssituationen. Kursen tar även upp betydelsen av kunskaper i modersmålet för utveckling av ett andraspråk utifrån aktuell forskning. Didaktiska metoder i modersmålsundervisningen som gynnar elevers flerspråkiga utveckling presenteras utifrån forskning och diskuteras inom ramen för kursen. 

Kursen ingår i ett kurspaket med fyra kurser á 7,5 hp. Kurserna 9FVG26, Språkdidaktik för modersmålslärare och 9FVG27, Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan ges på höstterminen. 9FVG30, Flerspråkighet - lärande och utveckling och 9FVG31, Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning ges på vårterminen. Kurserna kan läsas oberoende av varandra. Kurserna är helt på distans och ges på halvfart. I kurserna ingår föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner och individuella uppgifter. Kurserna kan användas för behörighet att undervisa i modersmål tillsammans med en lärarexamen och dokumenterade goda språkkunskaper.

En unik examen