:

Grammatik för skrivutveckling, 7.5 hp

Grammatik för skrivutveckling, 7.5 hp

ST 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen riktar sig till blivande och verksamma ämneslärare i svenska (7-9 och gymnasiet). 

I kursens studeras grundläggande grammatikstrukturer som ger möjlighet till analys av elevtext och ett medvetet språkarbete i skrivundervisningen: frasers komplexitet, svenska språkets ordinarie satsstruktur, alternativ satsbyggnad som medel för retorisk skärpa samt textbindning med hjälp av olika språkstrukturer. 

En unik examen Visa/dölj innehåll