Linjär algebra

8 hp

Linjär algebra, 8 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Linjär algebra, 8 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen ska ge de studerande förtrogenhet med och förståelse för de i kursen introducerade begreppen så att dessa med stor säkerhet kan användas i efterföljande kurser och tillämpningar.

En unik examen