Linjär algebra, 8 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Linjär algebra, 8 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Kursen ska ge de studerande förtrogenhet med och förståelse för de i kursen introducerade begreppen så att dessa med stor säkerhet kan användas i efterföljande kurser och tillämpningar.

En unik examen