Introduktion till etologi, 7,5 hp

Ansök

Kursen kommer att ge en introduktion till etologin, läran om djurs beteende. Bland momenten ingår beteendets orsaker, fysiologiska samband, samt beteendets utveckling såväl under evolutionen som under individens livstid. En stor del av kursen kommer att ägnas etologiska tillämpningar, t ex inom lantbrukets djurhållning, försöksdjursbiologi samt sällskapsdjurens situation.

Kursen är en distanskurs och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av svensk kurslitteratur, diskussioner och självrättande kunskapstester, allting handlett över internet. Kursen inbegriper en enklare praktisk observationsstudie. 

Länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/ETE327

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen