AI för naturligt språk, 3 hp

VT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

AI för naturligt språk, 3 hp

HT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Att skriva datorprogram som förstår och producerar mänskligt språk är ett centralt mål inom artificiell intelligens. Denna kurs syftar till att ge en förståelse för hur långt utvecklingen har kommit på vägen mot detta mål: vad som är och vad som inte är möjligt idag. Du kommer att lära dig om några aktuella metoder inom naturligt språk-behandling, om vilka resurser som krävs för att bygga språkteknologiska system samt om hur du kan bedöma kvalitén hos dessa metoder och system.

Börja läsa när du vill

Du kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin.

Kursformat

Kursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en webb-baserad kursmiljö, som finns på https://ai-for-naturligt-sprak.ida.liu.se. Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och programmeringsuppgifter. 

Kursen handleds över internet.

Information om behörighet

Observera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

En unik examen