Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI, 2 hp

VT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI, 2 hp

HT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI, 2 hp

VT 2025, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens möjligheter och begränsningar, samt få en överblick över vanliga metoder för maskininlärning.

Börja läsa när du vill

Du kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle. 

Kursformat

Kursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö (https://buildingai.elementsofai.com/). Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. Du som har gjort Elements of AI, Part 2: Building AI (med ”advanced honors”) kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Detta innefattar att göra ett valideringstest med frågor motsvarande de som finns i Elements of AI, Part 2: Building AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. För mer information se https://www.ida.liu.se/~ETE337/info/courseinfo.en.shtml

Kursen handleds över internet.

Information om behörighet

Observera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

Webbaserad kursmiljö

En unik examen