Vetenskaplig visualisering, 6 hp

HT 2024, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i metoder för visualisering av vetenskapliga data från experiment och beräkningar samt genom programmeringsövningar belysa dessa metoders möjligheter och begränsningar. Kunskaperna som inhämtas är användbara i en rad existerande och nya tillämpningar inom näringsliv och samhälle, men kan också ligga till grund för forsknings- och utvecklingsarbete inom vetenskaplig visualisering både inom universitet och specialiserade företag.

Kursen ges helt på distans. Inga träffar på Campus.

Kursen ges i sin helhet på engelska.

En unik examen