:

Anatomi och fysiologi, 4 hp

Anatomi och fysiologi, 4 hp

HT 2022, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi inför fortsatta studier i medicinsk teknik och medicinsk informationsbehandling. Kursen behandlar grundläggande den friska människokroppens uppbyggnad och funktion, från cellen till organsystem. I kursen ingår även medicinsk terminologi.

Kursen är en distanskurs på kvartsfart och hanteras genom en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur samt videoinspelade föreläsningar och examineras genom seminarier, skriftliga inlämningar samt gruppdiskussioner.

En unik examen Visa/dölj innehåll