Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer eller andra yrkesgrupper verksamma på sjukhuset eller inom sjukvården, eller studerande med liknande intresse. 

Kursen genomförs i sin helhet på distans med undantag av ett laborationsmoment som kan utföras antingen på din arbetsplats eller på plats på LiU. 

Kursen har schemalagda föreläsningar under de två första veckorna på kursen och därefter självständigt arbete.

En unik examen