Medicinsk teknik, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen riktar sig till personer inom hälso- och sjukvården och andra som är intresserade av det medicin-tekniska fältet. Kursens mål att är ge en övergripande orientering inom det tvärvetenskapliga fält som medicinsk teknik utgör. I kursen ingår medicinsk terminologi, medicinteknisk säkerhet, medicinsk mätteknik, medicinska bilder och medicinsk informatik. 

Kursen är en distanskurs som hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelsk och svensk kurslitteratur samt inspelade föreläsningar och examineras med inlämningsuppgifter, självrättande tester samt gruppdiskussioner kopplade till de olika medicintekniska teman i kursen. 

En unik examen