Grunderna i maskininlärning, 3 hp

VT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Grunderna i maskininlärning, 3 hp

HT 2024, Tiondelsfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till maskininlärning, med fokus på så kallad övervakad inlärning. Syftet är att förstå vad maskininlärning är, vilka typer av maskininlärning som finns, deras möjligheter och begränsningar, samt få en överblick över vanliga metoder och maskininlärningstekniker.

Börja läsa när du vill

Du kan börja läsa kursen i stort sett när du vill då kursen är en online-kurs med flexibel antagning. Du gör ansökan till den termin du tänker börja läsa kursen. Vill du börja direkt så ansöker du till innevarande termin. Termin väljer du här ovan, så kommer du till rätt ansökningstillfälle. Till och med höstterminen 2021 hade kursen kurskod ETE336. När du har fått ditt antagningsbesked, hittar du mer information om vad du behöver göra i nästa steg på kurssidan: foundations-of-ml.ida.liu.se 

Kursformat

Kursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en webb-baserad kursmiljö (foundations-of-ml.ida.liu.se). Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar. 

Kursen handleds över internet.

Information om behörighet

Observera att du vid ansökan till kursen måste kunna styrka att du har grundläggande behörighet. Om dina gymnasiemeriter inte redan finns på dina sidor på antagning.se så behöver du ladda upp gymnasieexamen, eller motsvarande, på antagning.se i samband med din ansökan.

En unik examen