Diskret matematik med algebra, 8 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom den del av matematiken som har tillämpningar inom programmering, teoretisk datalogi, databasteori och digitalteknik.

Kursen vänder sig till de som använder diskreta strukturer inom datavetenskapliga tillämpningar och informationsteknologi, samt gymnasielärare som vill fördjupa sig i algebran bakom den diskreta matematiken. 

Kursen ges på campus under hela höstterminen.

En unik examen