Asienkunskap - inriktning Japan, 60 hp

Studenter på storföreläsning

Asienkunskap är ett ettårigt, förberedande kurspaket för dig som vill läsa Japan-inriktning på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi, internationell eller Teknisk fysik och elektroteknik, internationell. Räkna med en intressant men krävande utbildning.

Asienkunskap - inriktning Japan, 60 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

En stor del av tiden ägnar du åt att studera det japanska skriftspråket. Tempot är högt – en månad här motsvarar ungefär tre års språkstudier på gymnasiet. Redan första veckan lär du dig ett stort antal tecken och innan året har gått ska du både kunna läsa och översätta texter.

Du lär dig också att prata och framför allt förstå talad japanska, en viktig förberedelse inför utlandsstudierna under civilingenjörsutbildningens tredje år.

Historia, samhälle och matematik

Utöver språk studerar du Nordostasiens historia och lär dig bland annat om de kaotiska inbördeskrigen i 1500-talets Japan och landets roll under andra världskriget. Genom delkursen i samhälle och kultur lär du dig att särskilja sociala koder, såsom japanernas inlindade artighet, och läser också om populärkultur, politik och ekonomi.

Dessutom förbereder du dig för en bra start på det efterföljande civilingenjörsprogrammet genom en grundkurs i matematik tillsammans med studenterna där.

Garanterad plats

Behörighetskraven till Asienkunskap är desamma som till civilingenjörsprogrammen. Om du blir antagen till och fullföljer Asienkunskap garanteras du plats på något av programmen Industriell ekonomi, internationell (japanska) eller Teknisk fysik och elektroteknik, internationell (japanska). Antalet garantiplatser på varje utbildning är begränsat. Vid fler sökande än platser på en viss utbildning görs urvalet på ditt studieresultat från Asienkunskapsutbildningen.

Utbildningsplan

Meritvärde

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.