Masterprogram i matematik, 120 hp

Masterprogrammet i matematik innehåller en kärna av obligatoriska kurser i funktionalanalys, matematisk optimering, numerisk linjär algebra, stokastiska processer, optimering av stora system och vetenskapsteori. Därutöver är du fri att fördjupa dig inom matematiken. Inom programmet finns fördjupningsspår inom ekonomisk modellering och optimering, matematik, datalogi samt teknisk matematik och beräkningsmatematik.

Matematik, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Matematik, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Programmet är strukturerat kring en kärna av obligatoriska kurser i funktionalanalys, matematisk optimering, numerisk linjär algebra, stokastiska processer, optimering av stora system och vetenskapsteori som ger de förkunskaper du behöver för senare kurser. Dessutom finns en valbar projektkurs i tillämpad matematik där du får träna på att lösa avancerade problem från verkliga livet.

Inom programmet kan du fördjupa dig via rekommenderade spår inom ekonomisk modellering och optimering, matematik, datalogi samt teknisk matematik och beräkningsmatematik. Studierna avslutas med ett examensarbete på 30 hp som kan vara en inkörsport till en forskarutbildning eller till intressanta arbetsuppgifter inom näringsliv eller den offentliga sektorn.

Stark forskning inom optimering

Under utbildningen möter du forskare och lärare från universitetets starka forskargrupper. Här finns bland annat en grupp inom optimeringslära med forskning inom optimering av telekommunikation, schemaläggning, finanssektorn, transporter och produktion.

Det bedrivs även forskning i beräkningsvetenskap och matematisk statistik. Aktuella områden inom beräkningsvetenskap är datautvinning och mönsterigenkänning, som bland annat handlar om hur man sorterar bort spam. I matematisk statistik studerar du hur man kan säkra information från data som innehåller osäkerheter vid till exempel läkemedelsprovning, i trafikforskning och vid miljöanalyser. Det finns även forskargrupper inriktade på tvärvetenskaplig och klassisk matematik som analys, algebra, geometri och matematisk fysik.

Näringsliv eller akademi

Som färdig matematiker kan dina arbetsuppgifter bestå av till exempel konstruktion, analys och tillämpning av matematiska modeller. Det kan handla om väderprognoser, utprovning av läkemedel, att bestämma försäkringspremiens storlek, simuleringar inom industrin eller om trafikplanering.

Har du fördjupat dig mot ekonomi kan du arbeta med utveckling och problemlösning inom materialförsörjning och produktionsplanering eller med kvantitativa finansiella analyser och modellutveckling på banker och inom finanssektorn. Som matematiker kan du också arbeta med forskning och utbildning på universitet och myndigheter. En masterexamen i matematik ger dig även en bra grund för fortsatta studier till en doktorsexamen.

Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år!
Visa/dölj innehåll