På den här utbildningen blir du expert på att strukturera och lösa komplexa problem och kan arbeta med frågor som är till nytta för hela samhället. Med ditt logiska tänkande och din analytiska förmåga tar du en ledande roll och står för den matematiska spetskompetensen på din arbetsplats.

Matematik, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmet innehåller en kärna av avancerade kurser i matematik, matematisk statistik, optimeringslära och beräkningsmatematik. Kurserna är obligatoriska och ger dig en bred och stadig grund att stå på samt förkunskaper till de senare kurserna i programmet. Under utbildningen har du möjlighet att fördjupa dig och oavsett vilken inriktning du väljer finns en stor flexibilitet att skräddarsy vilka kurser du läser samt kombinera med kurser från flera områden.

Fyra inriktningar

  • Ekonomisk modellering och optimering är inriktningen mot att lösa och analysera praktiska beslutsproblem med hjälp av matematisk optimering. I ett framtida arbetsliv kan du arbeta med utveckling och problemlösning inom logistik, transporter, resursanvändning och produktionsplanering eller med kvantitativa finansiella analyser.
  • Matematisk statistik för maskininlärning handlar om den matematik och matematiska statistik som utgör grunden i maskininlärningsmetoder och AI. Du lär dig att använda och vidareutveckla dataanalys, det vill säga förvandla stora mängder data till kunskap och information. Detta kan bland annat används för rekommendationer i onlinetjänster eller i maskininlärning som används för att utveckla självkörande fordon.
  • Teknisk matematik och beräkningsmatematik passar dig som med hjälp av datorprogram vill göra beräkningar för att lösa tekniska eller vetenskapliga problem inom industrin eller i samhället. Du får kunskaper i matematisk teori och avancerade metoder för att beräkna och analysera lösningar till matematiska modeller.
  • Matematik är inriktningen för dig som är intresserad av så kallad renodlad matematik och vill förstå teorin på djupet. Inriktningen förbereder dig för en yrkesroll med stora teoretiska inslag, till exempel inom kryptering, och är en utmärkt förberedelse för fortsatta forskarstudier.

Engagerade lärare och närhet till forskning

Utbildningen innehåller såväl projektbaserade som forskningsnära kurser. Du deltar i föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Matematikutbildningen vid LiU har engagerade lärare som belönats med pedagogiska priser och får höga betyg i kursutvärderingar.

Sista året på utbildningen innehåller en valbar projektkurs i tillämpad matematik där du tillsammans med andra studenter får träna avancerad problemlösning. Studierna avslutas med ett examensarbete på 30 hp där du genomför ett projekt kopplat till en samhällsutmaning, näringslivet eller ett av de spännande forskningsprojekt som pågår vid institutionen.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Artiklar

Forskning

Utbildningar på master- och magisternivå