Lockar världen? Varje år åker runt 600 studenter från LiU till något av de 400 universitet - utspridda över 50 länder - som LiU har utbytesavtal med. Du kan bli en av dem!

Varför studera utomlands?

Det finns många anledningar att passa på att studera, praktisera eller göra någon annan typ av utbyte i ett annat land under din tid vid LiU.

Att göra en del av din utbildning utomlands ger dig möjligheten att:

 • fördjupa dig inom ett område och utveckla dina språkkunskaper
 • få erfarenheter som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och utöka ditt nätverk internationellt
 • få interkulturella erfarenheter och utvecklas som person
 • få nya vänskaper.

Kort om utbyten vid LiU

600

Så många LiU-studenter åker varje år utomlands inom sin utbildning.

400

Så många universitet har LiU utbytesavtal med runtom i världen.

50

Så många länder har LiU aktuella utbytesavtal i.

Hur kan jag åka utomlands under studietiden?

Det finns många möjligheter för dig som vill få en utlandserfarenhet.

Studera utomlands genom utbytesavtal

LiU deltar i ett antal internationella utbytesprogram inom EU/EES och har avtal med länder utanför EU/EES där du ofta har möjlighet att bli tilldelad ett stipendium. Dina utlandsstudier genom våra internationella avtal kan tillgodoräknas i din utbildning.

Exempel på utbytesprogram:

 • Erasmusprogrammet
Finansieras av Europeiska unionen logotyp
 • Nordplus
 • Bilaterala avtal (det vill säga avtal utanför EU/EES)
Vill du ta reda på mer om utlandsstudier?

Läs mer om studier utomlands: Studera utomlands (utbyten.se)

Vilka länder ingår i EU/EES?

Läs mer om EU/EES: Lista över EU- och EES-länder (antagning.se)

Studera utomlands på egen hand

Det finns möjlighet att åka och studera på egen hand utomlands, som en så kallad freemover. Att åka som freemover kräver mer tid och planering än att åka via ett utbytesavtal, men ger dig samtidigt en frihet att välja bland ett bredare utbud av kurser och universitet från hela världen. Som freemover behöver du bekosta ditt utbyte själv eftersom du inte söker via något av våra utbytesavtal.

Vill du ta reda på mer om hur det är att åka som freemover?

Läs mer om studier utomlands: Studera utomlands (utbyten.se)


Praktisera eller göra din VFU utomlands

Om du vill få breda arbetslivserfarenheter kan en praktikplats utomlands vara något för dig. Att praktisera eller göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands ger dig nya perspektiv på det du lärt dig under din studietid. Du kanske är väl insatt i hur ett arbete fungerar i Sverige, men att praktisera utomlands kan ge dig nya insikter som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv. Dessutom är det en möjlighet att öva upp dina språkkunskaper och få in en fot i ett annat lands arbetsmarknad.
Du kan ansöka om ett stipendium genom Erasmusprogrammet för praktik eller VFU inom EU/EES.

Läs mer om praktik utomlands: Praktisera utomlands (utbyten.se)

Vilka länder ingår i EU/EES?

Läs mer om EU/EES: Lista över EU- och EES-länder (antagning.se)


Bredda din utbildning via ECIU

LiU ingår i European Consortium of Innovative Universities (ECIU) som är ett nätverk av 12 forskningsintensiva universitet, kända som förnyare inom högre utbildning och samverkan med det omgivande samhället. ECIU är ett European University där studenter, lärare och forskare samarbetar med det omgivande samhället och näringslivet för att lösa verkliga utmaningar. Inom ECIU får du möjligheten till detta genom Challenges och Micro-modules som erbjuds runt om i Europa på ECIU universiteten både digitalt och på plats.

Läs mer om ECIU (på engelska): ECIU challenges


Vi hjälper dig

Det finns stöd att få när du vill komma iväg utomlands och vi hjälper dig i hela processen.

Vart kan jag åka?

LiU har avtal med cirka 50 länder i flera av världens kontinenter. Många av våra utbildningar har mer specifik information om möjligheter till utlandsstudier på programsidan på liu.se. Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om möjligheterna för den utbildning du är intresserad av.

Det finns också en sökmotor du kan använda för att kolla på vilka partneruniversitet och utbytesplatser LiU har i dagsläget. Ha detta i åtanke när du utforskar utbytesmöjligheterna:

 • Observera att utbudet av partneruniversitet och tillgängliga utbytesplatser kan variera från år till år.
 • Vissa utbytesplatser är endast tillgängliga för studenter inom specifika studieprogram.
 • Andra utbytesplatser är öppna för studenter som är intresserade av att studera inom ett visst ämnesområde.
 • Det finns regler och riktlinjer för val av kurser utomlands samt när i utbildningen utbyten kan ske. Dessa regler kan påverka när och var kan du studera utomlands.

Läs mer: LiU sökmotor

Studiestöd under utlandsvistelsen

Du kan ansöka om studiemedel för utlandsstudier från CSN. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resan.

Försäkring under utlandsvistelsen

Du som ska åka på utbytesstudier omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet under tiden du bedriver dina studier, samt två veckor innan och två veckor efteråt. Vid vissa värduniversitet behöver du komplettera försäkringen Student UT med värduniversitets egna försäkring.

Resa hållbart

Du som åker genom Erasmusprogrammet kan ansöka om ett extra stipendium för att resa på ett hållbart sätt (till exempel tåg, buss, cykel, car pooling) till/från ditt mottagande land.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning kan även få stöd under dina utbytesstudier eller din praktik i utlandet. Till exempel:

 • Få stöttning med att kontakta värduniversitetet för att diskutera dina behov.
 • Möjlighet att ansöka om extra bidrag kopplat till din funktionsnedsättning.

Stöd för dig med barn

Om du ska genomföra en Erasmusmobilitet och har minderåriga barn så kan du ha rätt att motta ett tillägg utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett om barnet följer med på mobiliteten eller inte. Blir merkostnaden högre än vad tillägget täcker kan du dessutom ansöka om ett bidrag för upp till 100% täckning av merkostnaderna.

LiU-studenter i utlandet

Hör våra studenter om utlandsstudier

Nya karriärmöjligheter

Få internationella erfarenheter på hemmaplan

Hitta din utbildning här