Bli internationell - plugga utomlands

Lockar världen? Varje år åker runt 600 studenter från LiU till något av de 400 universitet - utspridda över 50 länder - som LiU har utbytesavtal med. Du kan bli en av dem!

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger nya vänskaper, värdefulla kontakter, kulturella insikter, möjlighet att fördjupa dig inom ett område och utvecklar dina språkkunskaper. Det är en chans att utvecklas både akademiskt och personligt samtidigt som den internationella erfarenheten gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Olika former av utlandsstudier

Möjligheterna till utlandsstudier är många, speciellt om du är öppen för vart du kan tänka dig att åka. I en del program och kurser ingår en längre eller kortare utlandsvistelse. I andra kan du söka platser på universitet som utbildningen har utbytesavtal med och läsa en termin eller två där. En del studenter gör sina examensarbeten utomlands. Andra gör praktik eller fältstudier kopplade till uppsatsarbeten. Sommarkurser, kortare utbytesstudier eller att åka iväg på egen hand är andra möjligheter för att få mer internationell prägling på din utbildning.

Som utbytesstudent betalar du ingen terminsavgift till värduniversitetet och du kan få studiemedel under tiden. Resan, mindre avgifter, boende med mera tillkommer. För studier inom Europa och Erasmusprogrammet kan man söka ett Erasmusstipendium som täcker större delen av kostnaderna. Möjlighet att söka extra stipendium om man väljer att ta tåget till sin studiedestination finns också inom Erasmusprogrammet. Även andra stipendier kan finnas att söka. Tänk på att det är bra att spara ihop pengar för att kunna resa och uppleva landet bortom studielivet också.

Bli internationell – på hemmaplan

För dig som väljer att stanna på Linköpings universitet finns många möjligheter att knyta internationella kontakter på hemmaplan till exempel genom att bli fadder åt en av våra många utländska studenter. Läs mer om fadderprogrammet på Erasmus Student Network.

Vill du plugga ihop med studenter från hela världen, gå på internationella föreläsningar och ta del av andra kulturer finns även möjlighet att läsa en kurs eller en hel utbildning på engelska på LiU. Läs mer om våra internationella utbildningar på liu.se/en/education.

Reseberättelser

Här berättar andra studenter om deras utlandsstudier och delar med sig av tips och råd.

Nyheter & reportage kring utlandsstudier

Hitta din utbildning här