Bli internationell - plugga utomlands

Lockar världen? Varje år åker runt 600 studenter från LiU till något av de 500 universitet - utspridda över 50 länder - som LiU har utbytesavtal med. Du kan bli en av dem!

Möjligheterna är stora för dig som vill plugga utomlands som en del av utbildningen, speciellt om du är öppen för vart du kan tänka dig att åka. I en del program och kurser ingår en längre eller kortare utlandsvistelse. I andra kan du söka platser på universitet som utbildningen har utbytesavtal med och läsa en termin eller två där. En del gör praktik utomlands eller fältstudier kopplade till uppsatsarbeten. Sommarkurser, kortare utbytesstudier eller att åka iväg på egen hand är andra möjligheter att få mer internationell prägling på din utbildning.

Som utbytesstudent betalar du ingen terminsavgift till värduniversitetet och du kan få studiemedel under tiden. Resan, mindre avgifter, boende med mera tillkommer. För studier inom Europa kan man söka ett Erasmusstipendium som täcker större delen av kostnaderna. Även andra stipendier kan finnas att söka. Tänk på att det är bra att spara ihop pengar för att kunna resa och uppleva landet bortom studielivet också.

Vill du åka utomlands? För mer information om vad som gäller för det program eller den kurs du vill söka, klicka här.

De tog chansen och studerade utomlands

Nyheter & reportage kring utlandsstudier

Hitta din utbildning här