Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Som elevens allra första lärare blir du en enormt viktig person. De första åren i skolans värld är av stor vikt för barns fortsatta utveckling och lärande. Det här är utbildningen för dig gillar att bygga kunskap från grunden.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Du utbildas för att undervisa skolans yngsta: de mellan sex och nio år. Utbildningen omfattar 4 år och efter examen blir du expert på hur barn lär sig att läsa, skriva och räkna och får lägga den viktiga grunden för deras kunskaper i SO, NO, teknik och engelska inför den fortsatta skoltiden.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Du börjar utbildningen med att läsa kurser om exempelvis elevers lärande och utveckling, utvärdering och kunskapsbedömning samt om skolan som social och pedagogisk miljö. På så sätt får du tidigt en förståelse för förutsättningarna i ditt blivande yrke.

Dina studier fortsätter sedan med kurser i samhällsorienterande ämnen (SO), svenska, matematik, naturorienterande ämnen (NO) och teknik. Du läser även specialpedagogik och om lärarens sociala och pedagogiska ledarskap.

Under termin sex gör du det första av två examensarbeten. Under slutåret på utbildningen fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du läser engelska och kurser om utvecklingsarbete inom skolan och vetenskapsteori. Du avslutar utbildningen med ett andra examensarbete.

I din utbildning har du stora möjligheter att läsa såväl VFU- som ämneskurser utomlands. Vi har utbytesavtal med lärosäten inom och utanför Europa, exempelvis USA, Singapore, Indien och Hong Kong.

Praktik under hela utbildningen

Under utbildningen har du en nära kontakt med grundskolans verksamhet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU har du kontinuerligt under hela din utbildning. Det sista året har du nio veckor sammanhållen VFU i syfte att kunna ta ett helhetsansvar i klassen.

Utöver praktiken medverkar verksamma lärare, så kallade kursmentorer, i kurser för att tydligt koppla ihop studier med dagsfärska erfarenheter från grundskolan.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter din utbildning får du en lärarexamen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med möjlighet att undervisa i ämnena svenska, engelska, matematik, NO, teknik och SO.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll