Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2021, Helfart, Linköping

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2022, Helfart, Linköping

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ger dig möjlighet att bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning 30 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

På höstterminen startar halvfartsutbildningen där du studerar på deltid under sex terminer med ca en campusförlagd träff i månaden (en till två dagar) i Linköping. På vårterminen startar helfartsutbildningen där du studerar på heltid under tre terminer med ca två campusförlagda träffar i månaden (en till två dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med hjälp av lärplattformen Lisam.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren.  Ämnesdidaktik, grupprocesser och konflikthantering, bedömning och betygsättning, specialpedagogik och skolutveckling är andra viktiga områden du får fördjupa dig i.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 20 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. VFU-perioderna omfattar 10 veckor på halvtid. Arbetar du redan som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ske på din egen skola. I annat fall förläggs den i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Med en ämneslärarexamen för gymnasieskolan blir du behörig att undervisa i gymnasiet, gymnasial vuxenutbildning och i årskurs 7-9. Det går att bygga ut sin behörighet efter examen genom att studera relevanta ämnen. De är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar utökad behörighet. 

Aktuella ämnen för antagning

Aktuella ämnen för examen är engelska, franska, spanska, tyska, svenska, svenska som andraspråk, matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap, teknik, geografi, pedagogik, samhällskunskap samt sociologi.

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller ämnen anges.

Särskilda behörighetskrav för aktuella ämnen

Biologi – kurser om 120/90 hp i biologi inklusive cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövård, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 120/90 hp i kemi inklusive allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 120/90 hp med relevans för undervisningsämnet fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av grundläggande fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden inklusive mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Geografi - kurser om 120/90 hp i geografi som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Matematik - kurser om 120/90 hp i matematik inklusive flervariabelanalys och diskret matematik eller motsvarande.

Naturkunskap - kurser om sammanlagt 120/90 hp i biologi, kemi och fysik eller geovetenskap. Minst 30 hp kemi och minst 30 hp biologi inklusive ekologi och djur-/humanfysiologi krävs.

Pedagogik - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Samhällskunskap - kurser om sammanlagt 120 hp med minst 60 hp i statsvetenskap och 30 hp i nationalekonomi (eller 30 hp i statsvetenskap och 60 hp i nationalekonomi) samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Sociologi - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Svenska - kurser om sammanlagt 120 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Svenska som andraspråk - kurser om 120/90 hp i ämnet. 

Teknik - kurser om 120/90 hp i tekniska ämnen t ex inom civilingenjörsexamen.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska - kurser om 120/90 hp i ämnet inklusive språkstudier och språkvetenskap, litteratur- och kulturstudier samt kontrastiva moment i det aktuella språket. 

UrvalVisa/dölj innehåll

Urvalsgrupper

Urval sker utifrån akademiska poäng. Platserna fördelas på tre urvalsgrupper beroende på aktuellt ämne för KPU: Grupp 1 = Alla aktuella ämnen förutom pedagogik och sociologi Grupp 2 = Ämnet pedagogik Grupp 3 = Ämnet sociologi Merparten av platserna går till sökande i grupp 1. För grupp 2 och grupp 3 finns en begränsning på högst 3 platser per urvalsgrupp.

Global profilVisa/dölj innehåll

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Läs mer om utlandsmöjligheter och global profil vid lärarutbildningarna.

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter utbildningen är du behörig att arbeta som lärare i skolan, men du kan även arbeta som pedagog eller utbildare i organisationer, på myndigheter och företag.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll