Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart

HT 2020, Halvfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2021, Helfart, Linköping

Genom att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesdidaktik och göra verksamhetsförlagd utbildning kompletterar du tidigare högskolestudier till en lärarexamen.Utbildningen ges dels på halvfart distans med start på höstterminen och dels som helfartutbildning med start på vårterminen. I distanskursen sker närundervisning cirka en gång per månad, två dagar per gång, på campus Valla i Linköping. För övrigt studerar du på distans med hjälp av dator. En bärande del är den verksamhetsförlagda utbildningen som innebär 20 veckors praktik där du får chansen att utveckla ditt lärarkunnande på en skola. Arbetar du redan som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ske på din egen skola. I annat fall förläggs i möjligaste mån den verksamhetsförlagda utbildningen till hemkommunen eller i närheten. Studierna omfattar kurser kring tema om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren. Det finns också möjlighet till studier eller praktik utomlands.

Aktuella ämnen för examen

Aktuella ämnen för examen med ett ämne är svenska, engelska, franska, spanska, tyska, matematik, teknik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap, samhällskunskap samt svenska som andraspråk.

Ämnen som endast kan sökas i kombination med annat ämne är geografi, pedagogik samt sociologi.

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller aktuell ämneskombination anges. 

Särskilda behörighetskrav för aktuella ämnen

Biologi – kurser om 120/90 hp i biologi inklusive cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövård, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 120/90 hp i kemi inklusive allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 120/90 hp med relevans för undervisningsämnet fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av grundläggande fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden inklusive mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Geografi - kurser om 120/90 hp i geografi som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Matematik - kurser om 120/90 hp i matematik inklusive flervariabelanalys och diskret matematik eller motsvarande.

Naturkunskap - kurser om sammanlagt 120/90 hp i biologi, kemi och fysik eller geovetenskap. Minst 30 hp kemi och minst 30 hp biologi inklusive ekologi och djur-/humanfysiologi krävs.

Pedagogik - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Samhällskunskap - kurser om sammanlagt 120 hp med minst 60 hp i statsvetenskap och 30 hp i nationalekonomi (eller 30 hp i statsvetenskap och 60 hp i nationalekonomi) samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Sociologi - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Svenska - kurser om sammanlagt 120 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Svenska som andraspråk - kurser om 120/90 hp i ämnet. 

Teknik - kurser om 120/90 hp i tekniska ämnen t ex inom civilingenjörsexamen.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska - kurser om 120/90 hp i ämnet inklusive språkstudier och språkvetenskap, litteratur- och kulturstudier samt kontrastiva moment i det aktuella språket. 

Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du behörig att arbeta som lärare i skolan, men du kan även arbeta som pedagog eller utbildare i organisationer, på myndigheter och företag.

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll