Yrkeslärare, 90 hp

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något/några yrkesämnen och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Yrkeslärarprogrammet

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Yrkeslärarprogrammet

HT 2022, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Genom att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, yrkesdidaktik och göra verksamhetsförlagd utbildning kompletterar du tidigare ämneskurser till en lärarexamen. Utbildningen sker på halvfart och distans. Under två dagar, fem-sex gånger per termin, sker undervisning på Campus Valla i Linköping. För övrigt sker studierna på distans med hjälp av digitala medier och fysiska träffar på Campus.

Verksamhetsförlagd utbildning förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller nära den. Om den studerande arbetar som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen göras på den egna skolan.

Studierna omfattar kurser kring tema om skola, kunskap och lärande, undervisningen, bedömning, konflikthantering, eleven och läraren.

Det finns flera möjligheter till studier eller praktik utomlands. 

Vi antar till samtliga yrkesämnen i gymnasieskolan.

BehörighetVisa/dölj innehåll

Behörighet till yrkeslärare

För att studera på yrkeslärarprogrammet krävs att du förutom grundläggande behörighet även uppfyller kraven för särskild behörighet. Den särskilda behörigheten utgörs av dina yrkeskunskaper. Under utbildningen får du ingen ytterligare kunskap i det yrkesämne du ska undervisa. Yrkeskunskaperna har du förvärvat genom yrkeslivserfarenhet och utbildning. Du behöver ha specialiserade yrkeskunskaper inom minst ett yrkesämne för att uppfylla den särskilda behörigheten.

För att veta om du har de specialiserade yrkeskunskaper som krävs för utbildningen behöver du genomgå en validering. Alla som söker ska bedömas likvärdigt och därför har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskrav som måste uppfyllas för respektive yrkesämne. Förkunskapskraven kallas kunskapskriterier. 

Du som har en äldre validering bör kontakta programansvarig vid lärosätet du söker till för att säkerställa att de ämnen som ingår i din särskilda behörighet fortfarande är aktuella.

Ta del av UHR:s kunskapskriterier och läs mer om grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier.

Så anmäler du dig till yrkeslärarprogrammet

Anmälan till Linköpings universitets yrkeslärarprogram sker i två separata steg. Ett för grundläggande behörighet och ett för särskild behörighet. För den grundläggande behörigheten ansöker du precis som för övriga högskoleutbildningar via Antagning.se. För att ansöka om den särskilda behörigheten, där dina yrkeskunskaper valideras ansöker du via ValiWeb när du söker yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet.

Andra högskolor och universitet kan använda andra system. För en överblick över var och hur man ansöker till respektive högskola eller universitet gå in på www.studera.nu.  
I ValiWeb väljer du det eller de ämnen i vilka du anser dig ha specialiserade yrkeskunskaper att undervisa i och styrker sedan dina kunskaper inom yrkesämnet/yrkesämnen genom dokumentation som arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg etc. Du gör även en egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter. 

  • Steg 1: Anmäl dig till utbildningen via antagning.se
  • Steg 2: Sök validering i ValiWeb. Sista dag för validering är 15 april och sista dag för inlämning av kompletterande uppgifter är den 19 april 2021.

En validering räcker

Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet du vill studera på i första hand. Samtliga högskolor och universitet kan ta del av genomförda valideringar, oavsett om du ansökt om validering via Valda eller ValiWeb. Varje högskola och universitet kan ta fristående beslut om din ansökan.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter utbildningen får du en yrkeslärarexamen för undervisning i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan. Du kan arbeta med både ungdomar och vuxna. Som yrkeslärare kombinerar du teoretisk och praktisk undervisning och din tidigare yrkeserfarenhet blir därför väldigt viktig i det dagliga arbetet med dina elever.

På egen hand kan man, om man är intresserad, vidareutbilda sig. Linköpings universitet erbjuder exempelvis fristående kurser inom pedagogiskt arbete eller masterprogram inom pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/specialpedagogik.

 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

Ytterligare informationVisa/dölj innehåll

På Studera.nu hittar du generell information om yrkeslärarprogrammet.  

Besök Studera.nu för att läsa mer. 

KontaktVisa/dölj innehåll