Yrkeslärare

90 hp

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något/några yrkesämnen och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Yrkeslärarprogrammet

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Kommer inte att öppna för sen anmälan

Yrkeslärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning som leder fram till yrkeslärarexamen. Totalt omfattar studier vid programmet 90 hp, vilket vid Linköpings universitet genomförs på halvfart under sex terminer. Utbildningen innehåller dels studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, dels verksamhetsförlagd utbildning. 

Om utbildningen

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och innehåller kurser om exempelvis yrkesdidaktik, kunskap och lärande, bedömning och betygssättning, sociala relationer och skolutveckling.  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och genomförs i möjligaste mån på en skola i den studerandes hemkommun eller nära den. Om den studerande redan arbetar som yrkeslärare kan VFU göras på den egna skolan/i egen tjänst. Studerande som har god erfarenhet av att arbeta som yrkeslärare har, genom denna erfarenhet och särskilda skriftliga uppgifter, möjlighet att tillgodoräkna sig den verksamhetsförlagda utbildningen och därmed korta den totala studietiden.

Utbildningen genomförs på halvfart och distans med campusträffar. För terminer som endast har kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan sker undervisningen på Campus Valla två dagar, fem till sex gånger per termin. För de tre olika terminer där VFU- kurser ligger är träffarna på Campus ungefär hälften så många. Vid campusträffarna organiseras föreläsningar, seminarier och olika övningar och mellan dessa träffar sker studierna i form av litteraturstudier, arbete med övningsuppgifter och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Det finns flera möjligheter till studier eller praktik utomlands. 

Vi antar till samtliga yrkesämnen i gymnasieskolan.

För studier inom programmet kan det nya omställningsstödet vara aktuellt. Omställningsstödet är ett stöd för vuxna att kunna studera och bredda sin kompetens, för att på så vis bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta yrke. För mer information: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html#h-Vadaromstallningsstudiestod

Behörighet

Behörighet till yrkeslärare

För att studera på yrkeslärarprogrammet krävs att du förutom grundläggande behörighet även uppfyller kraven för särskild behörighet. Den särskilda behörigheten utgörs av dina yrkeskunskaper. Under utbildningen får du ingen ytterligare kunskap i det yrkesämne du ska undervisa. Yrkeskunskaperna har du förvärvat genom yrkeslivserfarenhet och utbildning. Du behöver ha specialiserade yrkeskunskaper inom minst ett yrkesämne för att uppfylla den särskilda behörigheten.

För att veta om du har de specialiserade yrkeskunskaper som krävs för utbildningen behöver du genomgå en validering. Vid Linköpings universitet används ValiWeb för att validera dina yrkeskunskaper (se nedan om hur du validerar din yrkeskunskaper). Alla som söker ska bedömas likvärdigt och därför har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskrav som måste uppfyllas för respektive yrkesämne. Förkunskapskraven kallas kunskapskriterier.

Du som har en validering som är äldre än två år behöver göra en ny valideringen i de ämnen du tidigare validerat. Om du har en äldre validering bör du även kontrollera att de ämnen som du har validerat fortfarande gäller, eftersom ämnen inom gymnasieskolan ändras och UHRs kunskapskriterier kan förändras. Om du har frågor om utbildningen och behörighetskraven är du välkommen att kontakta programansvarig utbildningsledare.

Så anmäler du dig till yrkeslärarprogrammet

Anmälan till yrkeslärarprogrammet sker i två steg. För att göra en komplett ansökan till yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet behöver du genomföra båda dessa steg.

  • Steg 1: Anmäla dig till utbildningen och styrka den grundläggande behörigheten via antagning.se. Anmälan är öppen 15 mars till och med 17 april 2023.
  • Steg 2: Ansöka om den särskilda behörigheten, där dina yrkeskunskaper valideras, via ValiWeb. Sista dag för validering är 17 april. Vi rekommenderar dock att du påbörjar din valideringsprocess så tidigt som möjligt då validering kan ta tid. ValiWeb är öppet för att påbörja denna process från 15 januari 2023.

I ValiWeb väljer du det eller de ämnen i vilka du anser dig ha specialiserade yrkeskunskaper att undervisa i och styrker sedan dina kunskaper inom yrkesämnet/yrkesämnen genom dokumentation som arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg etc. Du gör även en egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter. På ValiWebs hemsida finns ytterligare information om validering och filmer om hur valideringsprocessen hos dem går till.

En validering räcker

Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet du vill studera på i första hand. Andra högskolor och universitet kan använda andra system för att validera dina yrkeskunskaper, men samtliga högskolor och universitet kan ta del av genomförda valideringar. Varje högskola och universitet kan ta fristående beslut om din ansökan

Ta del av UHR:s kunskapskriterier och läs mer om grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier.

Det här läser du

Karriär och framtid

Efter utbildningen får du en yrkeslärarexamen för undervisning i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan. Du kan arbeta med både ungdomar och vuxna. Som yrkeslärare kombinerar du teoretisk och praktisk undervisning och din tidigare yrkeserfarenhet blir därför väldigt viktig i det dagliga arbetet med dina elever.

På egen hand kan man, om man är intresserad, vidareutbilda sig. Linköpings universitet erbjuder exempelvis fristående kurser inom pedagogiskt arbete eller masterprogram inom pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/specialpedagogik.

 

Ytterligare information

På Studera.nu hittar du generell information om yrkeslärarprogrammet.  

Besök Studera.nu för att läsa mer. 

Läsa på distans

Utlandsstudier inom programmet