Yrkeslärare, 90 hp

Yrkeslärare och elev

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något/några yrkesämnen och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Yrkeslärarprogrammet

HT 2018, Deltid 50%, Linköping

Genom att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, yrkesdidaktik och göra verksamhetsförlagd utbildning kompletterar du tidigare ämneskurser till en lärarexamen. Utbildningen sker på halvfart och distans. Under två dagar, fem-sex gånger per termin, sker undervisning på Campus Valla i Linköping. För övrigt sker studierna på distans med hjälp av digitala medier.

Verksamhetsförlagd utbildning förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller nära den. Om den studerande arbetar som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen göras på den egna skolan.

Studierna omfattar kurser kring tema om skola, kunskap och lärande, undervisningen, bedömning, konflikthantering, eleven och läraren.

Det finns flera möjligheter till studier eller praktik utomlands. 

Under 2018 antar vi till samtliga yrkesämnen i gymnasieskolan.

Meritvärde

Behörighet till yrkeslärare

Grundläggande behörighet alltid är ett krav för högskolestudier. Information om hur du kan uppfylla grundläggande behörighet finns på www.antagning.se

För att antas till programmet måste du, förutom grundläggande behörighet, ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Särskilda behörighetskrav för de olika yrkesämnena finns på www.uhr.se/sv/Studier-och-antagning/Antagning-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/Sarskilda-behorighetskrav-for-lararutbildningen

Prövning av dina yrkeskunskaper görs via ValiWeb® i Skellefteå, yrk.valiweb.nu. Där ska du registrera dig, ange de yrkesämnen som du vill prövas i och skicka in de dokument som krävs för behörighetsprövning. Prövningen kan påbörjas i januari fram till sista ansökningsdag 18 april.

För en komplett ansökan måste du alltså:

Göra behörighetsprövning via ValiWeb i Skellefteå  yrk.valiweb.nu
Söka till yrkeslärarprogrammet på www.antagning.se

Vill du veta mer

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en yrkeslärarexamen för undervisning i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan. Du kan arbeta med både ungdomar och vuxna. Som yrkeslärare kombinerar du teoretisk och praktisk undervisning och din tidigare yrkeserfarenhet blir därför väldigt viktig i det dagliga arbetet med dina elever.

På egen hand kan man, om man är intresserad, vidareutbilda sig. Linköpings universitet erbjuder exempelvis fristående kurser inom pedagogiskt arbete eller masterprogram inom pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/specialpedagogik.

 

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt