:

Yrkeslärare, 90 hp

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något/några yrkesämnen och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Yrkeslärarprogrammet

HT 2022, Halvfart, Linköping

Kommer inte att öppna för sen anmälan

Genom att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, yrkesdidaktik och göra verksamhetsförlagd utbildning kompletterar du tidigare ämneskurser till en lärarexamen. Utbildningen sker på halvfart och distans. Under två dagar, fem-sex gånger per termin, sker undervisning på Campus Valla i Linköping. För övrigt sker studierna på distans med hjälp av digitala medier och fysiska träffar på Campus.

Verksamhetsförlagd utbildning förläggs i möjligaste mån till hemkommunen eller nära den. Om den studerande arbetar som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen göras på den egna skolan.

Studierna omfattar kurser kring tema om skola, kunskap och lärande, undervisningen, bedömning, konflikthantering, eleven och läraren.

Det finns flera möjligheter till studier eller praktik utomlands. 

Vi antar till samtliga yrkesämnen i gymnasieskolan.

Behörighet Visa/dölj innehåll

Behörighet till yrkeslärare

För att studera på yrkeslärarprogrammet krävs att du förutom grundläggande behörighet även uppfyller kraven för särskild behörighet. Den särskilda behörigheten utgörs av dina yrkeskunskaper. Under utbildningen får du ingen ytterligare kunskap i det yrkesämne du ska undervisa. Yrkeskunskaperna har du förvärvat genom yrkeslivserfarenhet och utbildning. Du behöver ha specialiserade yrkeskunskaper inom minst ett yrkesämne för att uppfylla den särskilda behörigheten.

För att veta om du har de specialiserade yrkeskunskaper som krävs för utbildningen behöver du genomgå en validering. Alla som söker ska bedömas likvärdigt och därför har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskrav som måste uppfyllas för respektive yrkesämne. Förkunskapskraven kallas kunskapskriterier. 

Du som har en validering som är äldre än två år behöver göra en ny valideringen i de ämnen du tidigare validerat. Om du har en äldre validering bör du även kontrollera att de ämnen som du har validerat fortfarande gäller, eftersom ämnen inom gymnasieskolan ändras och UHRs kunskapskriterier kan förändras. Om du har frågor om utbildningen och behörighetskraven är du välkommen att kontakta programansvarig utbildningsledare.

Ta del av UHR:s kunskapskriterier och läs mer om grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier.

Så anmäler du dig till yrkeslärarprogrammet

Anmälan till yrkeslärarprogrammet sker i två steg. För att göra en komplett ansökan till yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet behöver du genomföra båda dessa steg.

  • Steg 1: Anmäl dig till utbildningen och styrk den grundläggande behörigheten via antagning.se. Sista dag för ansökan är 19 april.
  • Steg 2: Ansöka om den särskilda behörigheten, där dina yrkeskunskaper valideras, via ValiWeb. Sista dag för validering är 19 april. Vi rekommenderar dock att du påbörjar din valideringsprocess så tidigt som möjligt då validering kan ta tid. ValiWeb är öppet för att påbörja denna process från 10 januari 2022.

I ValiWeb väljer du det eller de ämnen i vilka du anser dig ha specialiserade yrkeskunskaper att undervisa i och styrker sedan dina kunskaper inom yrkesämnet/yrkesämnen genom dokumentation som arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg etc. Du gör även en egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter.

En validering räcker

Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet du vill studera på i första hand. Andra högskolor och universitet kan använda andra system för att validera dina yrkeskunskaper, men samtliga högskolor och universitet kan ta del av genomförda valideringar. Varje högskola och universitet kan ta fristående beslut om din ansökan.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen får du en yrkeslärarexamen för undervisning i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan. Du kan arbeta med både ungdomar och vuxna. Som yrkeslärare kombinerar du teoretisk och praktisk undervisning och din tidigare yrkeserfarenhet blir därför väldigt viktig i det dagliga arbetet med dina elever.

På egen hand kan man, om man är intresserad, vidareutbilda sig. Linköpings universitet erbjuder exempelvis fristående kurser inom pedagogiskt arbete eller masterprogram inom pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/specialpedagogik.

 

Ytterligare information Visa/dölj innehåll

På Studera.nu hittar du generell information om yrkeslärarprogrammet.  

Besök Studera.nu för att läsa mer. 

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet Visa/dölj innehåll