MA Outdoor and Sustainability Education, 60 hp

Leave the classroom and explore the surroundings. Discover the educational potentials with outdoor learning.

Magister i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

MA Outdoor and Sustainability Education, 60 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Är du förskollärare, fritidspedagog eller lärare som vill lära mer om utomhuspedagogik och upptäcka möjligheterna med undervisning och lärande utomhus? Magisterprogrammet i utomhuspedagogik ges på engelska med en tydlig internationell prägel. Du läser tillsammans med studenter från olika delar i världen som alla har ett gemensamt intresse av att vara utomhus.

I programmet får du fördjupade kunskaper om lärandeprocesser med fokus på erfarenhetsbaserat och multimodalt lärande. Du utvecklar också din teoretiska och praktiska kunskap om hur olika typer av utomhusmiljöer kan användas som resurs för lärande, från både ett ämnes- och ett tematisk perspektiv.

Vi använder staden, lekplatser, naturreservat och andra gröna miljöer som lärmiljöer med exempel från forskning och praktik från hela skolsystemet, från förskola upp till vuxenutbildning. Du har möjlighet att fokusera på dina specifika intressen och praktikområden.

En viktig fråga över hela världen är hur man kan hushålla med vår planets resurser och samtidigt förbättra välbefinnandet för en växande befolkning. Programmet behandlar relationen mellan utomhuspedagogik och miljö-och hållbarhetsundervisning och hur både urbana och gröna miljöer kan användas i undervisningen. Forskningsresultat kring naturens roll för lärande, hälsa och välbefinnande diskuteras också.

Lärmiljö och former

Studenterna får teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom utomhus- och hållbarhetsutbildning vilket ger dem möjlighet att arbeta med pedagogisk utveckling i skolor eller andra utbildningsområden i samhället.


Förutom föreläsningar och seminarier förekommer arbete i par eller grupper. Alla programkurser innehåller individuella skriftliga uppgifter som kombinerar teoretisk kunskap med praktiska erfarenheter och kritisk reflektion. Studenter förväntas också samla in egna empiriska data för sina uppsatser.

Visa/dölj innehåll

Tidigare studenter berättar
Visa/dölj innehåll

Deepti, alumn från Indien

Alumni Outdoor Environmental Education and Outdoor Life former iteration of Outdoor and Sustainability Education master's programme.
''Detta program visade sig vara ett av de bästa besluten i mitt liv. Vi är inte bara utomhus och gör olika aktiviteter, utbildningen är väl utformad. Nu organiserar jag läger ute i naturen för stadsbarn från Bangalore. Jag tar dem med till skogarna i Västra Ghats. Dessutom samlar jag in pengar för att genomföra forskning kring integration av utomhuspedagogik i statliga grundskolor på landsbygden och i stamområden.''

Deepti, medgrundare av Happily Outdoors & Independent Researcher

Aristea, alumn från Grekland

Aristea Kyriakou
''Sverige är ett pionjärland inom området och ämnet är till sin natur väldigt svenskt. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val. Det här var ett av de bästa åren i mitt liv! Vi var en fantastisk grupp männinskor och jag har fortfarande kontakt med mina vänner från Linköping.''

Aristea, doktorand

Information på engelska
Visa/dölj innehåll