Leave the classroom and explore the surroundings. Discover the educational potentials with outdoor learning.

Outdoor and Sustainability Education, Master's Programme, 60 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Outdoor and Sustainability Education, Master's Programme

HT 2024 / Helfart / Linköping

Utbildningen lyfter fram det erfarenhetsbaserade lärandet, hur landskapet kan användas som en resurs i lärandet, i såväl stad som på landsbygden.

Undervisningen fokuserar på platsens betydelse för lärandet, i och om natur- och kulturlandskap och ökar därmed din kunskap om barns och ungdomars inlärningsprocesser i det utvidgade klassrummet.  Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Det här läser du

Tidigare studenter berättar

Aristea, alumn från Grekland
Aristea, alumn från Grekland

Aristea, alumn från Grekland

''Sverige är ett pionjärland inom området och ämnet är till sin natur väldigt svenskt. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val. Det här var ett av de bästa åren i mitt liv! Vi var en fantastisk grupp människor och jag har fortfarande kontakt med mina vänner från Linköping.''

Aristea, doktorand

Deepti, alumn från Indien
Deepti, alumn från Indien

Deepti, alumn från Indien

''Detta program visade sig vara ett av de bästa besluten i mitt liv. Vi är inte bara utomhus och gör olika aktiviteter, utbildningen är väl utformad. Nu organiserar jag läger ute i naturen för stadsbarn från Bangalore. Jag tar dem med till skogarna i Västra Ghats. Dessutom samlar jag in pengar för att genomföra forskning kring integration av utomhuspedagogik i statliga grundskolor på landsbygden och i stamområden.''

Deepti, medgrundare av Happily Outdoors & Independent Researcher