Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp

VAL är en kompletterande utbildning för den som arbetar som lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning, men saknar lärarexamen. Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den omfattar som mest 120 högskolepoäng.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

VT 2020, Halvfart, Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

HT 2020, Halvfart, Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

VT 2021, Halvfart, Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

HT 2021, Halvfart, Linköping

VAL är en nationell satsning som ges vid Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet samt Umeå universitet. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026. Utbildningen startar både vår och höst. Sista ansökningsdag till hösten är 15 april och till våren 15 oktober. Webbanmälan görs genom VAL:s nationella hemsida, https://lararutbildning.nu/val. Därefter skickas utskriven anmälan och bilagor in med post.

Antagningsbesked inför vårterminen skickas ut via mail i december och inför höstterminen i juni. Information om behörighet och utbildningens upplägg hittar du nedan.

Behörighet och målgrupper

För behörighet krävs att du är verksam som lärare (undervisar i skolämnen inom ramen för anställning) på minst halvtid i skolväsendet i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Lärare i fritidshem omfattas också.

Ytterligare ett krav är att du inte saknar mer än 120 högskolepoäng för aktuell examen. Hur mycket lärarerfarenhet eller tidigare studier du behöver ha med dig för att rymmas i VAL beror på vilken examen du ska ha. Bedömning av dina meriter sker i samband med ansökan.

För yrkeslärare på gymnasieskolans yrkesinriktade program krävs alltid minst två års lärarerfarenhet från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. Den som saknar tillräcklig lärarerfarenhet hänvisas till Yrkesprogrammet 90 hp, liu.se/yrkeslarare. Dessutom krävs godkänd prövning i de yrkesämnen du avser ta med i din examen. Om du redan har fått en prövning i yrkesämnen från en tidigare ansökan till VAL eller yrkeslärarprogrammet så gäller den. I annat fall genomför du prövning via Valiweb yrk.valiweb.nu i samband med att du ansöker till programmet. 

Inför höstterminen 2021 antar vi sökande till följande inriktningar:

  • Lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning
  • Lärare i fritidshem 
  • Yrkeslärare 

Utbildningens genomförande

Studierna planeras med hänsyn till tidigare utbildning och lärarerfarenhet. En individuell studieplan upprättas i samband med antagning. Studieplanen visar de kurser och kompletteringar som krävs för att uppnå examen. De vanligaste kurserna i VAL avser utbildningsvetenskaplig kärna/allmänt utbildningsområde kan ingå. Den verksamhetsförlagda utbildningen får normalt göras på din egen skola.

Studierna görs vanligtvis på halvfart, vilket motsvarar 20 studietimmar per vecka. Kurserna ges på distans med regelbundna undervisningsträffar i Linköping som ska ses som obligatoriska (ca 1-2 dagar, en gång per månad) och därutöver studier via dator och självstudier. För information om de vanligaste kurserna i VAL vid Linköpings universitet, se länken till utbildning- och programplan nedan. 

Om du har minst två års lärarerfarenhet från ämnen och årskurser som är relevanta för din examen kan du få den prövad mot examensmålen för att tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna/allmänt utbildningsområde och verksamhetsförlagd utbildning. För dig som har minst åtta års lärarerfarenhet finns möjlighet till ytterligare tillgodoräknande.

Genom VAL på Linköpings universitet kan du komplettera mot en lärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller en äldre påbörjad lärar- eller fritidspedagogexamen. Linköpings universitet erbjuder inte studier mot förskollärarexamen i VAL. 

Efter avslutad VAL-utbildning ansöker du om examen och därefter till Skolverket om lärarlegitimation. Legitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du får från din examen. Information om legitimation och extra behörigheter finns på Skolverkets hemsida. 

Det här läser duVisa/dölj innehåll

Säkra din behörighetVisa/dölj innehåll

"Det gav väldigt mycket"

Se lärare som skaffat sin legitimation berätta om vad Lärarlyftet har gett dem. 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll