Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp

VAL är en kompletterande utbildning för dig som jobbar som lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL startar både höst och vår. Vi erbjuder kompletterande studier mot flertalet ämnen och lärarexamina. Du har också möjlighet att avsluta en tidigare påbörjad lärarutbildning.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

VT 2021, Halvfart, Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

HT 2021, Halvfart, Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

VT 2022, Halvfart, Linköping

Utbildningen startar både vår och höst. Sista ansökningsdag till hösten är 15 april och till våren 15 oktober. Webbanmälan görs genom VAL:s nationella webbplats, https://lararutbildning.nu/val. Därefter skickas utskriven anmälan och bilagor in med post.

Antagningsbesked inför vårterminen skickas ut via e-post i december och inför höstterminen i juni.

Behörighet och inriktningar

Inför vårterminen 2022 antar vi sökande till följande inriktningar: 

  • Lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning 
  • Lärare i fritidshem (med mer än 8 års lärarerfarenhet)
  • Yrkeslärare (med mer än 8 års lärarerfarenhet)

Du ska vara verksam som lärare på minst halvtid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning och undervisa i ett eller fler skolämnen eller inom fritidshem. Du får inte sakna mer än 120 högskolepoäng för aktuell examen vilket betyder att du behöver ha tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet. 

Yrkeslärare på gymnasieskolans yrkesprogram behöver alltid ha minst två års lärarerfarenhet från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. Den som saknar lärarerfarenhet hänvisas till Yrkesprogrammet 90 hp, liu.se/yrkeslarare. Dessutom krävs godkänd prövning i de yrkesämnen du avser ta med i din examen. Den gör du via Valiweb yrk.valiweb.nu i samband med att du ansöker till programmet. Till vårterminen antar vi endast yrkeslärare med mer än 8 års lärarerfarenhet.

Lärare i fritidshem behöver minst 2 års lärarerfarenhet från undervisning i fritidshem. Dessutom krävs 30 hp tidigare studier som kan användas för examen alternativt mer än 8 års lärarerfarenhet från fritidshem (se nedan angående särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet). Till vårterminen antar vi endast lärare i fritidshem med mer än 8 års lärarerfarenhet.

Linköpings universitet erbjuder inte studier mot förskollärarexamen i VAL. 

Utbildningens genomförande

En individuell studieplan upprättas i samband med antagning. Studieplanen visar de kurser och kompletteringar som krävs för att uppnå examen. De vanligaste kurserna i VAL avser utbildningsvetenskaplig kärna men även ämnesstudier kan ingå. Den verksamhetsförlagda utbildningen får normalt göras på din egen skola. 

Studierna görs vanligtvis på halvfart, vilket motsvarar 20 studietimmar per vecka. Kurserna ges på distans med regelbundna undervisningsträffar i Linköping som ska ses som obligatoriska (ca 1-2 dagar, en gång per månad) och därutöver studier via dator och självstudier. 

För information om de vanligaste kurserna i VAL vid Linköpings universitet, se länken till utbildning- och programplan nedan. 

Efter avslutad VAL-utbildning ansöker du om examen och därefter till Skolverket om lärarlegitimation. Legitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du får från din examen. Information om legitimation och extra behörigheter finns på Skolverkets hemsida. 

VAL är en nationell satsning som ges vid Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet samt Umeå universitet. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026. 

Det här läser duVisa/dölj innehåll

ValideringVisa/dölj innehåll

Bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenhet

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker dina tidigare meriter när du ansöker till VAL.

Om du har minst två års lärarerfarenhet från ämnen och årskurser som är relevanta för din examen kan du få den prövad mot examensmålen för att tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Från och med 2021 gäller nya regler för dig med omfattande lärarerfarenhet som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För ansökningsomgången våren 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2021. Du är verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Säkra din behörighetVisa/dölj innehåll

"Det gav väldigt mycket"

Se lärare som skaffat sin legitimation berätta om vad Lärarlyftet har gett dem. 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll