Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

120 hp
VAL är en kompletterande utbildning för dig som jobbar som lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL startar både höst och vår. Vi erbjuder kompletterande studier mot flertalet ämnen och lärarexamina. Du har också möjlighet att avsluta en tidigare påbörjad lärarutbildning.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

VT 2022 / Halvfart / Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

HT 2022 / Halvfart / Linköping

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

VT 2023 / Halvfart / Linköping

Utbildningen startar både vår och höst. Webbanmälan görs genom VAL:s nationella webbplats, https://lararutbildning.nu/val

Antagningsbesked inför vårterminen kommer i december och inför höstterminen i juni.

Behörighet och inriktningar

Vi antar sökande till följande inriktningar: 

  • Lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning 
  • Lärare i fritidshem 
  • Yrkeslärare 

Du ska vara verksam som lärare på minst halvtid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning och undervisa i ett eller fler skolämnen eller inom fritidshem. Du får inte sakna mer än 120 högskolepoäng för aktuell examen vilket betyder att du behöver ha tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet. 

Yrkeslärare på gymnasieskolans yrkesprogram behöver alltid ha minst två års lärarerfarenhet från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. Den som saknar lärarerfarenhet hänvisas till Yrkesprogrammet 90 hp, liu.se/yrkeslarare. Dessutom krävs godkänd prövning i de yrkesämnen du avser ta med i din examen. Den gör du via Valiweb yrk.valiweb.nu i samband med att du ansöker till programmet. 

Lärare i fritidshem behöver minst 2 års lärarerfarenhet från undervisning i fritidshem. Dessutom krävs 30 hp tidigare studier som kan användas för examen alternativt mer än 8 års lärarerfarenhet från fritidshem (se nedan angående särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet). 

Linköpings universitet erbjuder inte studier mot förskollärarexamen i VAL. 

Utbildningens genomförande

En individuell studieplan upprättas i samband med antagning. Studieplanen visar de kurser och kompletteringar som krävs för att uppnå examen. De vanligaste kurserna i VAL avser utbildningsvetenskaplig kärna men även ämnesstudier kan ingå. Den verksamhetsförlagda utbildningen får normalt göras på din egen skola. 

Studierna görs vanligtvis på halvfart, vilket motsvarar 20 studietimmar per vecka. Kurserna ges på distans med regelbundna undervisningsträffar i Linköping som ska ses som obligatoriska (ca 1-2 dagar, en gång per månad) och därutöver studier via dator och självstudier. 

För information om de vanligaste kurserna i VAL vid Linköpings universitet, se länken till utbildning- och programplan nedan. 

Efter avslutad VAL-utbildning ansöker du om examen och därefter till Skolverket om lärarlegitimation. Legitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du får från din examen. Information om legitimation och extra behörigheter finns på Skolverkets hemsida. 

VAL är en nationell satsning som ges vid Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Jönköping University, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet samt Umeå universitet. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026. 

Så ansöker du till VAL

Ansökan till VAL vid LiU görs i flera steg

  • Du gör först en webbanmälan på lärarutbildning.nu/VAL
  • När du skickat in den får du en länk till antagning.se
  • Söker du som yrkeslärare i gymnasieskolan måste du dessutom få dina yrkeskunskaper validerade via Valiweb.

Till din ansökan behöver du bifoga

  • Tjänstgöringsintyg, en blankett som du kan använda finns på lärarutbildning.nu/VAL
  • Meriter som du vill ha med i din ansökan som inte syns på antagning.se, till exempel om du har läst på folkhögskola, eller har äldre eller utländska högskolestudier.

Skriv i din webbanmälan på lärarutbildning.nu, vilka meriter och övriga dokument som du vill ha med i din ansökan, så att vår bedömning blir så korrekt som möjligt. Det gäller särskilt om du redan har laddat upp meriter på antagning.se en tidigare ansökningsomgång, som inte behöver vara till VAL, och som du vill ha med i din ansökan.

Instruktion för hur du ansöker till VAL vid Linköpings universitet.

Det här läser du

Validering

Bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenhet

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker dina tidigare meriter när du ansöker till VAL.

Om du har minst två års lärarerfarenhet från ämnen och årskurser som är relevanta för din examen kan du få den prövad mot examensmålen för att tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Från och med 2021 gäller nya regler för dig med omfattande lärarerfarenhet som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För ansökningsomgången på hösten 2023 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2022. Du är verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Säkra din behörighet

"Det gav väldigt mycket"

Se lärare som skaffat sin legitimation berätta om vad Lärarlyftet har gett dem. 

Läsa på distans