Fler vägar in

"Fler vägar in" är ett alternativ för dig som redan jobbar inom förskola eller skola, men även för dig som saknar tidigare lärarerfarenhet. 

”Fler vägar in” är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar. Till exempel kommer ”Fler vägar in” utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarexamen. 

Kursgivning

HT 2020/ VT2021

Ämne Start-slut   Studietakt Utbildningsort 
Fritidshem      
VT2021 Kvartsfart Distans med 4 fysiska träffar
  • Valideringskurs Fritidspedagogik i fritidshem 15 hp
     
Förskollärare      
Kvartsfart Distans med 4 fysiska träffar
Grundlärare F-3      
Både svensk- och matematikkurserna kan läsas upp till 30 hp i varje ämne och i vilken ordning du önskar.      
HT2020
Halvfart Linköping, distans med 5 fysiska träffar
VT 2021   Halvfart Linköping, distans med 5 fysiska träffar
HT2020  Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
HT2020 Halvfart Distans med fysiska träffar
VT2021 Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
VT2021 Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
Grundlärare åk 4-6      
Både svensk- och matematikkurserna kan läsas upp till 30 hp i varje ämne och i vilken ordning du önskar.      
HT2020
Halvfart Linköping, distans med 5 fysiska träffar
 VT2021 Halvfart  Linköping, distans med 5 fysiska träffar
HT2020 Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
HT2020 Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
VT2021 Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
VT2021 Halvfart Distans med 2 fysiska träffar
Ämneslärare      
HT2020
VT2021
Halvfart  Linköping, distans med 6 fysiska träffar
HT2020
VT2021
Halvfart Linköping, distans med 4 fysiska träffar
Yrkeslärare      
VT2021 Kvartsfart Distans med 8 fysiska träffar

Bakgrund

Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler utbildningsvägar till förskollärar- eller lärarexamen. Umeå universitet leder arbetet som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

Läs mer om Fler vägar in

Röster om kurserna
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll