"Fler vägar in" är ett alternativ för dig som funderar på att bli förskollärare eller lärare, men även för dig som redan har en lärarexamen och vill utöka din behörighet.

”Fler vägar in” erbjuder ämneskurser och kurser inom utbildningsvetenskap med flexibelt upplägg. Kurserna kan sedan ofta tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram. Har du redan en lärarexamen kan du läsa ämneskurserna för att utöka din behörighet. Alla kurser ges på distans och deltid för att göra det möjligt att kombinera studier och arbete. 

Fler vägar in i läraryrket vänder sig både till dig som redan är verksam inom förskola/skola men som saknar behörighet och dig som är intresserad av att börja arbeta inom förskolan/skolan.

Grundlärare i fritidshem

Förskollärare

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Idrott och hälsa

Matematik

Slöjd

Svenska

Svenska som andraspråk

Modersmålsdidaktik

Grundlärare i årskurs 4-6

Idrott och hälsa

Matematik

Slöjd

Svenska

Svenska som andraspråk

Samhällsorientering

Modersmålsdidaktik

Ämneslärare årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska

Idrott och hälsa

Modersmålsdidaktik

Slöjd

Teknik

Utbildningsvetenskaplig kärna

Röster om kurserna

Utöka din lärarbehörighet?

Kontakt

Lärarutbildningar