Fler vägar in

"Fler vägar in" är ett alternativ för dig som redan jobbar inom förskola eller skola, men även för dig som saknar tidigare lärarerfarenhet. 

”Fler vägar in” är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar. Till exempel kommer ”Fler vägar in” utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarexamen. 

Ladda ner informationsbladet (pdf) för mer information om studietakt, arbetssätt och ansökan för respektive inriktning:

Kursgivning

Nedan hittar du information om vilka kurser som ges från och med 2020 inom:

  • Verksamhet/utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning fritidshem, förskollärare, yrkeslärare, ämneslärare 
  • Svenska och matematik för årskurs f-3 och 4-6 

Kursgivning 2020

Verksamhet/
utbildningsvetenskapligkärna

 
 
Start-slut  Studie-
takt
Utbildningsort 

Fritidshem
Utbildningsvetenskaplig kärna:
Fritidshemmet och skolans samhälleliga
roll och uppdrag, 15 hp
https://liu.se/utbildning/kurs/9fvg05

Start
Vt 20
Vecka 4

Slut 
Ht 20
vecka 3
 
25 % Norrköping 
Förskola 
Utbildningsvetenskaplig kärna:
Förskolans samhälleliga roll och uppdrag,
15 hp (9FVG04)
https://liu.se/utbildning/kurs/9fvg04
 
Start
Vt 20
Vecka 4

Slut 
Ht 20
vecka 3
25 %  Norrköping
Yrkeslärarprogrammet
Skolans uppdrag och kunskap om bedömning
– gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp
https://liu.se/utbildning/kurs/9fvg03
Start
Vt 20
Vecka 4

Slut 
Ht 20
vecka 3
 25 %  Linköping
Ämneslärarprogrammet/KPU
Skolans samhällsuppdrag och organisation
- ämneslärare, 7.5 hp (9FVG01)
https://liu.se/utbildning/kurs/9fvg01 
Vt 20
Vecka 4-13
50 %  Linköping 
Kunskap och lärande med fokus på 
didaktiska processer
– ämneslärare, 7.5 hp (9FVG02)
https://liu.se/utbildning/kurs/9fvg02 
Vt 20
Vecka 4-13
 50 % Linköping 

 

Kursgivning HT 2020/ VT2021

Ämne Start-slut   Studietakt Utbildningsort 
Matematik åk F-3
1 - 15 hp
16 - 30 hp 

Ht 2020
Vt 2021
50 % Linköping
Matematik åk 4-6
1 - 15 hp
16 - 30 hp 
 
Ht 2020
Vt 2021
50 % Linköping
Svenska åk F-3
Under utveckling
Start ht 2020 50 % Linköping
Svenska åk 4-6
Under utveckling
Start ht 2020 50 % Linköping

 

Bakgrund

Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler utbildningsvägar till förskollärar- eller lärarexamen. Umeå universitet leder arbetet som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

Läs mer om Fler vägar in

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll