Fler vägar in

"Fler vägar in" är ett alternativ för dig som redan jobbar inom förskola eller skola, men även för dig som saknar tidigare lärarerfarenhet. 

”Fler vägar in” är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar. Till exempel kommer ”Fler vägar in” utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarexamen. 

Kurser HT 2021

Förskollärare
Grundlärare F-3

Både svensk- och matematikkurserna kan läsas upp till 30 hp i varje ämne och i vilken ordning du önskar.

Grundlärare åk 4-6

Både svensk- och matematikkurserna kan läsas upp till 30 hp i varje ämne och i vilken ordning du önskar.

Ämneslärare

Kurser VT 2021

Fritidshem
Grundlärare F-3

Både svensk- och matematikkurserna kan läsas upp till 30 hp i varje ämne och i vilken ordning du önskar.

Grundlärare åk 4-6
Ämneslärare
Yrkeslärare

Bakgrund

Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler utbildningsvägar till förskollärar- eller lärarexamen. Umeå universitet leder arbetet som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

Läs mer om Fler vägar in

Röster om kurserna Visa/dölj innehåll

LärarutbildningarVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll