Om du har en biomedicinsk grundutbildning kan du få examen som biomedicinsk analytiker för arbete i klinisk laboratorieverksamhet genom att komplettera med ett års studier. Biomedicinsk analytiker är ett legitimerat yrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig att utöva yrket och det ansvar som det medför…

Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen

VT 2024 / Helfart / Linköping

Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen

VT 2025 / Helfart / Linköping

Utbildningen ger kunskaper som är specifika för biomedicinska analytiker och fördjupar dina kunskaper i framförallt laboratorievetenskap och laboratoriemetodik. Ungefär hälften av utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid olika kliniska sjukhuslaboratorier.

Den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakulteten, problembaserat lärande, innebär att du själv tar stort ansvar för din inlärning. Det gör att du ständigt får utveckla din förmåga att söka och kritiskt värdera kunskap.

Din tidigare utbildning ska innehålla praktisk laboratorieteknik och kemi samt minst 30 hp inom human anatomi, fysiologi och patofysiologi, eller motsvarande.

Utbildningen leder till en biomedicinsk analytikerexamen. Med den kan du ansöka om legitimation som biomedicinsk analytiker hos Socialstyrelsen.

Kurser

  1. Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30 högskolepoäng (Termin 1). Kursen innehåller laboratoriemetodik inom olika specialiteter och sjukdomslära.
  2. Tillämpad Klinisk laboratoriemetodik 15 högskolepoäng (Termin 2). Kursen innebär verksamhetsförlagd utbildning på laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, transfusionsmedicin och klinisk immunologi samt inom primärvårdslaboratorium.
  3. Fördjupad och tillämpad klinisk laboratoriemetodik 15 högskolepoäng (Termin 2). Kursen innebär verksamhetsförlagd utbildning som ger fördjupade yrkeskunskaper i klinisk laboratorieverksamhet.

Utbildnings- och programplan

Karriär och framtid

God arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för en biomedicinsk analytiker är mycket god. Utvecklingen inom yrket är intensiv och det väntas dessutom stora pensionsavgångar. Du kan till exempel arbeta på sjukhuslaboratorier, vårdcentraler, medicinska institutioner, miljö- och hälsovårdsnämnder, läkemedelsföretag, inom veterinärmedicin eller i livsmedelsbranschen, i Sverige eller utomlands. En del av våra studenter går också vidare till forskarstudier.