Som legitimerad biomedicinsk analytiker är du redo att axla en nyckelroll i sjukvården. Här väntar dig en mycket god arbetsmarknad. Dina analyser används bland annat för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma behandling.

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Arbetet som biomedicinsk analytiker är självständigt med stort eget ansvar att göra bedömningar. De flesta av analyserna utförs med avancerad teknisk utrustning och med noggrann dokumentation. Din granskning av analysresultaten är viktig för patienternas säkerhet, och ofta har du en nyckelroll när det gäller utbildning, information och kvalitetsgranskning. Biomedicinsk analytiker är ett legitimerat yrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig för yrket och det ansvar som det medför.

Tillämpa dina kunskaper

Fokus under utbildningen ligger på de principer, metoder och moment som används vid biomedicinska analyser. Här varvas teori med praktik och du får bland annat träna provtagningsteknik och patientbemötande inom primärvårdens laboratorieverksamhet. På så vis byggs din kompetens upp för hela analyskedjan – från förberedelser, analys och kvalitetssäkring till resultatrapportering och metodutveckling. Studierna utgår från fallbeskrivningar där du under handledning arbetar i grupp med relevanta problem och fenomen inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Aktuell laboratorievetenskaplig forskning ingår också. Vid utbildningen används den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL), där du själv tar stort ansvar för din inlärning samtidigt som du utvecklar din förmåga att söka, värdera och ompröva kunskap. Under praktiktiden, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), får du sedan många möjligheter att använda det du lärt dig.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Vi gör det osynliga mätbart

En film om biomedicinska analytiker.

Karriär och framtid

God arbetsmarknad

För en legitimerad biomedicinsk analytiker vän­tar en mycket god arbetsmarknad. Utvecklingen inom yrket är intensiv och stora pensionsavgångar kommer att ske under de kommande åren. Du kan till exempel arbeta på sjukhuslaboratorier, vårdcentraler, medicinska institutioner, miljö- och hälsovårdsnämnder, läkemedelsföretag, inom veterinärmedicin eller i livsmedelsbrans­chen – i Sverige eller utomlands. En del av våra studenter går också vidare till forskarutbildning.

Nyckelroll i sjukvården

Hur mår kroppen? Analyser från en biomedicinsk analytiker kan ge de svar som krävs för att ställa diagnos och bedöma vilken behandling som ska sättas in. Möt Samuel Westergren som har utbildat sig till biomedicinsk analytiker på Linköpings universitet.

Röster om programmet

Daniel berättar om sitt val

Som legitimerad biomedicinsk analytiker är du redo att axla en nyckelroll i sjukvården. Här väntar dig en mycket god arbetsmarknad. Dina analyser används bland annat för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma behandling.

Varför lockar yrket som biomedicinsk analytiker, och vad är det bästa med utbildningen? Daniel berättar om sitt val att läsa till BMA vid Linköpings universitet.

Vår pedagogik - så här lär du dig

Utlandsstudier inom programmet