Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning (KUB), 90 hp

Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning (KUB), 90 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker (90 hp) syftar till att ge de som har en utländsk examen motsvarande en treårig högskoleexamen eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. I den kompletterande utbildningen står den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Fullgjord kompletteringsutbildning möjliggör ansökan om legitimation som biomedicinsk analytiker hos Socialstyrelsen. Kompletteringsutbildningen leder ej till kandidat- eller yrkesexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap men med avslutat examensarbete i huvudområdet kan en yrkesexamen tillgodoräknas om kraven för detta uppfylls.

Kurser

  1. Grundläggande biomedicinsk laboratoriemetodik, 15 högskolepoäng (Termin 1). Kursens innehåll fokuserar på färdighetsträning inom grundläggande laboratoriemetodik
  2. Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30 högskolepoäng (Termin 2). Kursen innehåller laboratoriemetodik inom olika specialiteter och sjukdomslära.
  3. Tillämpad Klinisk laboratoriemetodik 15 högskolepoäng (Termin 3). Kursen innebär verksamhetsförlagd utbildning på laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, transfusionsmedicin och klinisk immunologi samt inom primärvårdslaboratorium.
  4. Fördjupad och tillämpad klinisk laboratoriemetodik 15 högskolepoäng (Termin 3). Kursen innebär verksamhetsförlagd utbildning som ger fördjupade yrkeskunskaper i klinisk laboratorieverksamhet.
  5. Självständigt arbete (examensarbete) i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng (Termin 4). Kursen innebär genomförande av ett självständigt arbete.

AntagningVisa/dölj innehåll

Antagning

Ansökan sker via www.antagning.se
Du kan ansöka mellan den 16 mars och 15 april, 2020.
Anmälningkod: LIU-90325
Tillsammans med ansökan på www.antagning.se, skall du även bifoga dokument som visar att du är behörig till utbildningen samt blanketten Meritförteckning (du hittar den här). Följ instruktionerna i meritförteckningen om vilka dokument du ska skicka in och hur.

Betyg och dokument som visar att du är behörig kan du antingen ladda upp elektroniskt på www.antagning.se eller skicka in med post till:
Antagningsservice
R312
106 53 STOCKHOLM

Senast den 20 april måste samtliga handlingar som styrker din tidigare utbildning ha inkommit till Antagningsservice. Se informationen på universityadmissions.se vilka handlingar du behöver inkomma med och hur du kompletterar.
Betyg i Svenska 3 och Engelska 6 kan kompletteras senast omkring 18 juni

För mer information, var god se www.antagning.se

 

Utbildningen ges även vid andra universitet:

Högskolan Kristianstad

Göteborgs universitet

Uppsala universitet

MeritförteckningVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

God arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för en biomedicinsk analytiker är mycket god. Utvecklingen inom yrket är intensiv och det väntas dessutom stora pensionsavgångar. Du kan till exempel arbeta på sjukhuslaboratorier, vårdcentraler, medicinska institutioner, miljö- och hälsovårdsnämnder, läkemedelsföretag, inom veterinärmedicin eller i livsmedelsbranschen, i Sverige eller utomlands. En del av våra studenter går också vidare till forskarstudier.