24 juni 2015

Vanya Darakchieva och Per Persson, båda på IFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, får 15 miljoner vardera från SSF för utbyggnad av forskningsinfrastruktur vid LiU.

Ångströmlaboratoriet Arwen - elektronmikroskopiÅngströmlaboratoriet Arwen - elektronmikroskopiStiftelsen för Strategisk forskning delar nu ut sammanlagt 225 miljoner till nyckelpersoner vid svenska universitet som driver forskningsinfrastruktur. Programmet kallas Research Infrastructure Fellows och av femton bidrag går två till materialforskare vid Linköpings universitet:

Vanya Darakchieva 

docent vid Avdelningen för halvledarmaterial, bygger upp ett centrum för beredning och analys av teraherz-material vid LiU, THeMPAC. Här finns redan nu Europas enda Teraherz-ellipsometer där forskarna kontaktfritt kan undersöka elektron- och spinn-transport i både hårda och mjuka material och även upptäcka inhomogeniteter på nanonivå. Tack vare bidraget på 15 miljoner under 5 år kan instrumentets användningsområde utökas ytterligare.

Per Persson

biträdande professor, Avdelningen för tunnfilmsfysik, får även han 15 miljoner kronor under fem år för att etablera en nationell infrastruktur för avancerad elektronmikroskopi med centrum i Ångströmshuset, där material studeras atom för atom. Pengarna ska användas för att bygga vidare på det ledande svenska kluster för elektronstrålemikroskopi, ARC – atomic resolution cluster, som nu växer fram vid Linköpings och Lunds universitet.

– Genom vår nya bidragsform skapas attraktiva karriärvägar för experter, labchefer och forskningsingenjörer som driver och utvecklar avancerade mätinstrument, mätmetoder eller storskaliga beräkningar. Syftet är också att utöka användningsgraden av respektive infrastruktur och göra den tillgänglig för flera, inklusive industrin, säger SSF:s vs Lars Hultman i en kommentar till lanseringen.

2015-06-24

Kontakt