Att undersöka och ändra material, atom för atom

Som materialfysiker i själ och hjärta, använder jag mig av avancerade metoder för att in situ i ett elektronmikroskop undersöka strukturella och kemiska egenskaper hos material. Med dessa verktyg och i kombination med teoretiska beräkningar forskar jag främst på lågdimensionella strukturer som 2D material. Jag är den ledande mikroskopisten vid LiU och administrerar en investering i forskningsinfrastruktur för mer än 100 MKr, vilken nyttjas årligen av mer än 100 användare.

Under det senaste decenniet har jag etablerat LiU som en av de främsta miljöerna för elektronmikroskopi i Norra Europa. Som konsekvens har jag också utsetts till ”VR Särskild Forskare” och ”SSF Infrastructure Fellow” i avancerad elektronmikroskopi. Jag har också hanterat inköp av ett av de dyraste elektronmikroskopen i norra Europa, och specificerat kraven för ”Ångströmhuset”, en framtidssäkrad miljö för avancerad elektronmikroskopi.

Mitt internationella nätverk är substantiellt efter många år inom flera forskningsområden och genom många år vid utländska institutioner.

Forskning

Om mig

Nuvarande anställning

 • 2016 Professor

Akademisk Bakgrund

 • 1998-2001 Doktorand, Linköpings Universitet, Sverige
 • 2002-2003 Post doktor, Frederik Seitz Materials Research Laboratory, University of Illinois, USA
 • 2004 Forskarassistent, Linköpings Universitet, Sverige
 • 2005-2006 Research Scientist, Nanoport, FEI Company (tidigare Philips Electron Optics), Eindhoven, Nederländerna
 • 2006-2007 Scholar, School of Physics/ Electron Microscopy Unit, University of Sydney, Australia
 • 2008-2009 Biträdande lektor, Linköpings Universitet, Sverige
 • 2010-2015 Lektor, Linköpings Universitet, Sverige
 • 2015 Biträdande Professor, Linköpings Universitet, Sverige

Förtroendeuppdrag

 • German Research Council (DFG), Research Centre review panel 2020
 • German Research Council (DFG), Infrastructure review panel 2019
 • Swedish Research Council, Review panel Materials science 2017-19
 • Swedish Research Council, Review panel International Post Doc 2017-18
 • Board member SCANDEM, Nordic microscopy society 2010-
 • Panel member equal opportunities at LiU, 2015-
  • Multiple assignments as committee member, reviewer (including high impact journals like Advanced Materials, see my Publons profile), session & symposium organizer + chair and examiner.

Undervisning

Electron microscopy, graduate level (2007-)

Särskilda förordnanden

• Vetenskapsrådet, (VR), Särskild forskare
• Stiftelsen för Strategisk Forskning, (SSF), Infrastructure Fellow
• Advanced Functional Materials, (AFM), Principal Investigator

Organisation

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

 • INVITED REVIEW Current state of the art on tailoring the MXene composition, structure, and surface chemistry P.O.Å. Persson and J. Rosen
  Current Opinion in Solid State & Materials Science 23 100774 (2019)
  https://doi.org/10.1016/j.cossms.2019.100774
 • INVITED PAPER How much oxygen can a MXene surface take before it breaks?
  I. Persson, J. Halim, J. Palisaitis, M. Barsoum, V. Darakchieva, J Wagner, J. Rosen, P.O.Å. Persson
  Adv. Funct. Mat. 1909005 (2020)
  https://doi.org/10.1002/adfm.201909005
 • 2D transition metal carbides (MXenes) for carbon capture
  I. Persson, J. Halim, H. Lind, T.W. Hansen, J.B. Wagner, L.-Å. Näslund, V. Darakchieva, J. Palisaitis, J. Rosen and P.O.Å. Persson
  Advanced Materials 805472 (2018)
  https://doi.org/10.1002/adma.201805472
 • The Organization and Thermal Behavior of Surface Functional Groups on Ti3C2 MXene
  I. Persson, L.-Å. Näslund, J. Halim, M. Barsoum, J. Palisaitis, V. Darakchieva, J. Rosen, P.O.Å. Persson
  2D Materials 5 015002 (2017)
  https://doi.org/10.1088/2053-1583/aa89cd
 • Atomically resolved structural and chemical investigation of single MXene sheets
  L.H. Karlsson, J. Halim, M.W. Barsoum, and P.O.Å. Persson
  Nano Letters 15, 4955 (2015)
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b00737
 • On the Structural Stability of MXene and the role of Transition Metal Adatoms
  J. Palisaitis, I. Persson, J. Rosen and P.O.Å. Persson
  Nanoscale 10, 10850-10855 (2018)
  https://doi.org/10.1039/C8NR01986J
 • Tailoring structure, composition and energy storage properties of MXenes from selective etching of in-plane, chemically ordered MAX phases
  I. Persson,, A. el Ghazaly, Q. Tao, J. Halim, S. Kota, V. Darakchieva, J. Palisaitis, M. Barsoum, P.O.Å. Persson, J. Rosen,
  Small 4, 1703676 (2018)
  https://doi.org/10.1002/smll.201703676
 • Two-dimensional Mo1.33C (MXene) with designed divacancy ordering prepared from parent 3-D (Mo2/3Sc1/3)2AlC (MAX phase) with in-plane chemical ordering
  Q. Tao, M. Dahlqvist, J. Lu, S. Kota, R. Meshkian, J. Halim, J. Palisaitis, L. Hultman, M. W. Barsoum, P. O. Å. Persson, J. Rosen
  Nature Comm. 8, 14949 (2017).
  https://doi.org/10.1038/ncomms14949
 • W-based atomic laminates and their two-dimensional derivative W1.33C MXene with vacancy ordering
  R. Meshkian, M. Dahlqvist, J. Lu, B. Wickman, J. Halim, J. Thörnberg, Q. Tao, S. Li, S. Intikhab, J. Snyder, M. W. Barsoum, J. Palisaitis, L. Hultman, P.O.Å. Persson, J. Rosen
  Advanced Materials 30, 1706409 (2018)
  https://doi.org/10.1002/adma.201706409
 • On the structural stability of MXenes and the role of transition metal adatoms
  J. Palisaitis, I. Persson, J. Halim, J. Rosen and P.O.Å. Persson
  Nanoscale 10, 10850-10855 (2018)
  https://doi.org/10.1039/C8NR01986J

Publikationer i kronologisk ordning

2023