20 maj 2016

Karl Wennberg vid Linköpings universitet är en av de forskare som får ta emot pengar av Ragnar Söderbergs stiftelse för forskning om grupprocesser i nya, innovativa företag.

Innovativa nya företag är centrala för ekonomisk tillväxt och drygt hälften av företagen drivs av två eller fler entreprenörer. Trots det saknas kunskap om grupprocesser i nya företag eftersom forskningen fokuserat på entreprenöriella individer. Denna kunskapslucka ska Karl Wennberg, vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, försöka fylla. Detta tillsammans med projektledaren Anna Brattström och Alan Johnson, båda vid Lunds universitet.Karl-WennbergFoto: LIU

Projektet, som man nu får 7 492 640 kronor kronor för, går ut på att bland annat förklara hur grupprocesser påverkar gruppens dynamik på kort sikt, samt det nya företagets värdeskapande på lång sikt. Kunskap som kan bidra till att förstå hur samhället kan stimulera tillväxt av nya innovativa företag. 

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I år tilldelades tre projekt inom ekonomi mer än 6 miljoner kronor vardera.

Stiftelse stödjer forskning