30 maj 2016

Elever med ADHD använder dator mindre i skolarbetet än andra elever visar en studie av forskare i arbetsterapi vid Linköpings universitet.

Elev-lärare / Pupil-teacher
Elever med ADHD använder dator mindre i skolarbetet än andra elever visar en studie av forskare i arbetsterapi vid Linköpings universitet.

– Det är oroväckande. För elever med ADHD är datorn ett viktigt hjälpmedel som gör det lättare att fokusera på uppgiften och arbeta i sin egen takt. Den kan underlätta lärandet i både läsning och matematik, säger Vedrana Bolic, som är doktorand i arbetsterapi och en av forskarna som genomfört studien.

Studien bygger på en enkät till 102 elever med ADHD på högstadiet och i gymnasiet om deras användning av dator i skolan. Resultatet jämfördes sedan med datoranvändning hos elever med rörelsehinder och elever utan funktionshinder.

Det visade sig att mindre än hälften av eleverna med ADHD hade tillgång till dator i klassrummet. I nästan allt skolarbete använde de dator i mindre omfattning än elever med rörelsehinder och elever utan funktionshinder.

– Medan en tredjedel av eleverna med ADHD använde datorn för att söka information på Internet använde hälften av dem med rörelsehinder och två tredjedelar av övriga elever datorn för samma ändamål.

Även för att skriva använde eleverna med ADHD datorn mer sällan och de hade mindre kontakt med lärarna via e-post än andra elever.

Studien visar dessutom att eleverna med ADHD inte är nöjda utan vill använda datorn mer och för fler aktiviteter i skolan.

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD ökar, men tidigare forskning visar att deras behov av hjälpmedel inte uppmärksammas på samma sätt som för elever med rörelsehinder.

– Ungdomar med ADHD som inte har en dator förskriven som hjälpmedel får dela klassens eller skolans datorer med alla andra elever. Därför är deras möjlighet att använda dator i skolan en viktig fråga för arbetsterapeuter, säger Vedrana Bolic.

Text: Birgitta Weibull

Kontakt

Relaterad forskning