Fotografi av Vedrana Bolic Baric

Vedrana Bolic Baric

Universitetslektor

Skolan och sen då? Övergången till arbetslivet och vidare utbildning kan vara särskilt problematisk för ungdomar med funktionshinder. Jag är särskilt intresserad av denna övergångsprocess för unga vuxna med Aspergers syndrom och ADHD.

Övergångsprocessen från grundskola till gymnasiet, vidare studier och arbete

Projektet handlar om ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras vardagsliv med avseende på stöd i skolan och övergången till gymnasiet, vidare studier och/eller arbetsliv.

Övergångsprocessen från grundskolan till gymnasiet, arbetslivet och/eller vidare studier innebär nya utmaningar och är en kritisk punkt för många unga vuxna med Aspergers syndrom (AS) eller Attention Dysfunktion Hyper Disorder (ADHD). Hur stödet har sett ut i grund- och gymnasieskolan och den närmaste tiden därefter kan ha stor betydelse för unga vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Projektet tar utgångspunkt i informanternas egna perspektiv och erfarenheter av stöd i skolan och övergångsprocessen från grundskolan till gymnasiet, vidare studier och/eller arbetsliv.

Undervisar på Arbetsterapeutprogrammet

Jag undervisar i huvudsak på Arbetsterapeutprogrammet, där jag är kursansvarig för kursen ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess tillämpning.

Dessutom undervisar och föreläser jag om de internationella klassifikationerna ICF och ICF-CY på masterkursen Hälsa och delaktighet inom arbetsterapi ur ett omvärldsperspektiv. Jag handleder examensuppsatser och är basgruppshandledare, företrädesvis i kurs 8.

Publikationer

2021

Vedrana Bolic Baric, Sofie Skuthalla, Malin Pettersson, Per Gustafsson, Anette Kjellberg (2021) The effectiveness of weighted blankets on sleep and everyday activities: A retrospective follow-up study of children and adults with attention deficit hyperactivity disorder and/or autism spectrum disorder Scandinavian Journal of Occupational Therapy Vidare till DOI

2019

Vedrana Bolic Baric, Maria Andreassen, Annika Öhman, Helena Hemmingsson (2019) Using an interactive digital calendar with mobile phone reminders by senior people - a focus group study BMC Geriatrics, Vol. 19, Artikel 116 Vidare till DOI

2018

Vedrana Bolic Baric, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2018) Internet Activities During Leisure: A Comparison Between Adolescents With ADHD and Adolescents From the General Population Journal of Attention Disorders, Vol. 22, s. 1131-1139 Vidare till DOI

2017

Vedrana Bolic Baric, Helena Hemmingsson, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg (2017) The Occupational Transition Process to Upper Secondary School, Further Education and/or Work in Sweden: As Described by Young Adults with Asperger Syndrome and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Journal of autism and developmental disorders, Vol. 47, s. 667-679 Vidare till DOI

2016

Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2016) Support for learning- goes beyond academic support: voices of students with Asperger's disorder and ADHD Autism, Vol. 20, s. 183-195 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Forskningsresultat

Skolaktivitet med dator

Vi undersöker även hur användning av dator och Internet skapar förutsättningar för delaktighet i skolan och på fritiden för ungdomar med ADHD i jämförelse med ungdomar med rörelsehinder och ungdomar utan funktionshinder.

 

Bilden visar hur stor andel de olika grupperna (elever i allmänhet, rörelsehindrade ungdomar och ungdomar med ADHD) använde datorn under tre skolaktiviteter. Se fler resultat från forskningsprojektet: Stöd i skolan och övergång till gymnasiet, vidare studier och arbete.

Nyhet

Forskningsprojekt

Utbildningsprogram

ICF och akademisk examen

ICF-Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

På uppdrag av Socialstyrelsen har jag tillsammans med Ann-Helen Almborg, Socialstyrelsen och Lena Haglund, ISV utvecklat ett utbildningsmaterial om de internationella klassifikationerna Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF och ICF-CY.

  • Almborg A-H, Bolic V, Haglund L. 2011. ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll.
  • Almborg A-H, Bolic V, Haglund L. 2011. ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 2- Kodning.

Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 2007
• Magisterexamen i arbetsterapi 

Publikationer

Urval av publikationer

Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2016)

Autism , Vol.20 , s.183-195 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Lena Haglund, Anette Kjellberg (2012)
Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2013)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.20 , s.357-364 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Extern samverkanspartner

Relaterat innehåll