Övergångsprocessen från grundskola till gymnasiet, vidare studier och arbete

Projektet handlar om ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras vardagsliv med avseende på stöd i skolan och övergången till gymnasiet, vidare studier och/eller arbetsliv.

Övergångsprocessen från grundskolan till gymnasiet, arbetslivet och/eller vidare studier innebär nya utmaningar och är en kritisk punkt för många unga vuxna med Aspergers syndrom (AS) eller Attention Dysfunktion Hyper Disorder (ADHD). Hur stödet har sett ut i grund- och gymnasieskolan och den närmaste tiden därefter kan ha stor betydelse för unga vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Projektet tar utgångspunkt i informanternas egna perspektiv och erfarenheter av stöd i skolan och övergångsprocessen från grundskolan till gymnasiet, vidare studier och/eller arbetsliv.

Undervisar på Arbetsterapeutprogrammet

Jag undervisar i huvudsak på Arbetsterapeutprogrammet, där jag är kursansvarig för kursen ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess tillämpning.

Dessutom undervisar och föreläser jag om de internationella klassifikationerna ICF och ICF-CY på masterkursen Hälsa och delaktighet inom arbetsterapi ur ett omvärldsperspektiv. Jag handleder examensuppsatser och är basgruppshandledare, företrädesvis i kurs 8.

Publikationer

2021

2019

2018

2017

2016

Forskningsprojekt

Forskningsresultat

Skolaktivitet med dator

Vi undersöker även hur användning av dator och Internet skapar förutsättningar för delaktighet i skolan och på fritiden för ungdomar med ADHD i jämförelse med ungdomar med rörelsehinder och ungdomar utan funktionshinder.

 

Bilden visar hur stor andel de olika grupperna (elever i allmänhet, rörelsehindrade ungdomar och ungdomar med ADHD) använde datorn under tre skolaktiviteter. Se fler resultat från forskningsprojektet: Stöd i skolan och övergång till gymnasiet, vidare studier och arbete.

Nyhet

Forskningsprojekt

Utbildningsprogram

ICF och akademisk examen

ICF-Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

På uppdrag av Socialstyrelsen har jag tillsammans med Ann-Helen Almborg, Socialstyrelsen och Lena Haglund, ISV utvecklat ett utbildningsmaterial om de internationella klassifikationerna Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF och ICF-CY.

  • Almborg A-H, Bolic V, Haglund L. 2011. ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll.
  • Almborg A-H, Bolic V, Haglund L. 2011. ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 2- Kodning.

Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 2007
• Magisterexamen i arbetsterapi 

Publikationer

Urval av publikationer

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Extern samverkanspartner

Relaterat innehåll