I projektet studeras affektiva faktorers påverkan på elevers lärande i matematik och naturvetenskap.

Affektiva faktorers betydelse

Hur elevers inställning och förhållande till matematikämnet påverkar deras lärande, eventuella vidare studier och karriärvägar inom matematik och naturvetenskap. I ett av delprojekten studeras affektiva faktorers påverkan på elever och på deras beteende i relation till matematik. Vilka orsaker gör att matematikångest kan uppkomma och hur kan matematikångest förhindras och reduceras?

Ansvarig forskare

Relaterat innehåll